MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG -------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Số: 36-HD/VPTW

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018

HƯỚNGDẪN

THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN CỦAĐẢNG

I- HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này phía dẫnvề thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.

Bạn đang xem: Thể thức văn bản mới nhất 2018

Văn bản chuyên ngành,văn phiên bản khi in thành sách và các ấn phẩm không giống không ở trong phạm vi điều chỉnhcủa gợi ý này.

2. Đối tượng áp dụng

Văn bạn dạng này áp dụngđối với những cấp uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng từ trung ương đến cơ sở.

Hệ thống các trườngchính trị, các cơ quan, tổ chức vận động theo giải pháp Doanh nghiệp không thuộcđối tượng áp dụng văn phiên bản này.

3. Yêu cầu

Văn bạn dạng chính thứccủa cấp cho uỷ, cơ quan, tổ chức đảng đề nghị thống tốt nhất thể thức và kỹ thuật trìnhbày để đảm bảo an toàn giá trị pháp luật và quý giá thực tiễn.

4. Nhiệm vụ củacác cá nhân

- fan ký văn phiên bản làngười chịu trách nhiệm về thể thức với kỹ thuật trình bày văn bản.

- Chánh văn phònghoặc bạn được giao phụ trách công tác làm việc văn phòng có trọng trách thẩm định thểthức và kỹ thuật trình diễn văn bản.

- Cán bộ, nhân viênđược giao soạn thảo văn bạn dạng có trách nhiệm triển khai đúng giải đáp về thể thứcvà kỹ thuật trình diễn văn bản.

- Cán bộ, nhân viênlàm trách nhiệm văn thư phòng ban có trọng trách kiểm tra thể thức cùng kỹ thuật trìnhbày văn bản trước lúc trình ký, phân phát hành.

II- HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

1.Các yếu tắc thể thức bắt buộc

1.1.Tiêu đề "Đảng cộng sản Việt Nam"

1.1.1. Thể thức

Tiêu đề "ĐảngCộng sản Việt Nam" là yếu tố thể thức khẳng định văn phiên bản của Đảng.

1.1.2. Kỹ thuật trìnhbày

Tiêu đề trình bàytrang đầu, góc phải, chiếc đầu, phía bên dưới có mặt đường kẻ ngang phân cách với địadanh với ngày, tháng, năm phát hành văn bản; kẻ ngang nét liền, bao gồm độ dàibằng độ nhiều năm tiêu đề (ô số 1, Phụ lục 1).

Ví dụ:

ĐẢNGCỘNG SẢN VIỆT NAM

1.2.Tên cơ quan ban hành văn bản

1.2.1. Thể thức

Tên phòng ban ban hànhvăn phiên bản là nhân tố thể thức xác minh tác trả văn bản. Ghi bao gồm xác, đầy đủtên cơ quan ban hành văn phiên bản theo phương pháp của Điều lệ Đảng hoặc văn bản thànhlập của cấp uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng tất cả thẩm quyền.

a) Văn bạn dạng của đạihội đảng các cấp ghi tên cơ quan phát hành văn bạn dạng là đại hội đảng cấp đó; ghirõ đại hội đại biểu hoặc đại hội toàn bộ đảng viên lần lắp thêm mấy, trường hợpkhông xác minh được lần sản phẩm mấy thì ghi thời gian của nhiệm kỳ. Văn bạn dạng củađoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư giải pháp đại biểu, ban kiểm phiếu ghitên cơ quan phát hành văn bạn dạng là đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tưcách đại biểu, ban kiểm phiếu với tên cơ quan cấp trên là đại hội đảng cấp đó.

- Văn bạn dạng của đại hộiđảng toàn quốc.

Ví dụ 1: Văn bản củađại hội

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ…*

Ví dụ 2: Văn bản củađoàn công ty tịch

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ…ĐOÀN CHỦ TỊCH*

- Văn bản của đại hộiđảng bộ cấp tỉnh với đảng cỗ trực ở trong Trung ương.

Ví dụ 1: Văn bản củađại hội

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH LẦN THỨ…*

Ví dụ 2: Văn phiên bản củađoàn thư ký

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ quan TRUNG ƯƠNGLẦN THỨ…ĐOÀN THƯ KÝ*

- Văn bản của đại hộiđảng bộ cấp huyện.

Ví dụ 1: Văn phiên bản củađại hội

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ HUYỆN CHÂU THÀNH LẦN THỨ…*

Ví dụ 2: Văn bạn dạng củaban thẩm tra tư cách đại biểu

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ HUYỆN CÔN ĐẢO LẦN THỨ…BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU*

- Văn bản của đại hộiđảng cỗ cấp cơ sở. Ví dụ 1: Văn bạn dạng của đại hội

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ XÃ THIỆU GIANG LẦN THỨ…*

Ví dụ 2: Văn bản củaban kiểm phiếu

ĐẠIHỘIĐẢNG BỘ CỤC LƯU TRỮ NHIỆM KỲ…BAN KIỂM PHIẾU*

- Văn bạn dạng của đại hộichi bộ.

Ví dụ 1: Văn bản củađại hội

ĐẠIHỘICHI BỘ THÔN ĐẠI ĐỒNG NHIỆM KỲ…*

Ví dụ 2: Văn bản củaban kiểm phiếu

ĐẠIHỘICHI BỘ PHÒNG TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ…BAN KIỂM PHIẾU*

b) Văn bản của cấp cho uỷcác cung cấp và bỏ ra bộ đề tên cơ quan phát hành văn phiên bản như sau:

- Văn bản của BanChấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư ghi thông thường là Ban Chấp hành Trungương.

Ví dụ:

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG*

- Văn phiên bản của banchấp hành đảng cỗ tỉnh, thành phố, đảng bộ trực nằm trong Trung ương, văn bạn dạng củaban hay vụ thức giấc uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tw ghi bình thường làtỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ.

Ví dụ 1:

TỈNHUỶ ĐỒNG THÁP*

Ví dụ 2:

ĐẢNGUỶ CÔNG AN TRUNG ƯƠNG*

- Văn bạn dạng của banchấp hành đảng bộ huyện, quận và đảng bộ tương đương, văn phiên bản của ban thường vụhuyện uỷ, quận uỷ cùng đảng uỷ tương đương ghi tầm thường là thị trấn uỷ, quận uỷ, đảnguỷ cùng tên của đảng cỗ cấp bên trên trực tiếp.

Ví dụ 1:

ĐẢNGBỘ TỈNH HÀ GIANGHUYỆN UỶ ĐỒNG VĂN*

Ví dụ 2:

ĐẢNGBỘ TỈNH CÀ MAUĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP*

- Văn bản của banchấp hành đảng cỗ cơ sở, văn phiên bản của ban thường xuyên vụ đảng uỷ cơ sở ghi bình thường làđảng uỷ với tên đảng bộ cấp bên trên trực tiếp.

Ví dụ:

ĐẢNGBỘ HUYỆN THANH CHƯƠNGĐẢNG UỶ XÃ THANH HÀ*

- Văn bạn dạng của đảng uỷbộ phận trực thuộc đảng uỷ cơ sở ghi thương hiệu đảng uỷ thành phần và tên đảng bộ cơ sởcấp trên trực tiếp.

Ví dụ 1:

ĐẢNGBỘ XÃ LỘC THUỶĐẢNG UỶ THÔN tuy LỘC*

Ví dụ 2:

ĐẢNGBỘ SỞ Y TẾĐẢNG UỶ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH*

- Văn bạn dạng của bỏ ra bộcơ sở, đưa ra bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở và chi bộ trực ở trong đảng uỷ thành phần ghichung là bỏ ra bộ cùng tên đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Ví dụ 1:

ĐẢNGBỘ XÃ TIÊN PHONGCHI BỘ XÓM ĐỊNH THÀNH*

Ví dụ 2:

ĐẢNGBỘ CỤC QUẢN TRỊ T.78CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC*

c) Văn phiên bản của những cơquan, tổ chức đảng được lập theo đưa ra quyết định của cung cấp uỷ những cấp (cơ quan thammưu, giúp việc, đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban chỉ đạo, đái ban, hội đồng…)ghi tên cơ quan phát hành văn phiên bản là thương hiệu cơ quan, tổ chức đảng với tên cấp uỷ màcơ quan kia trực thuộc.

- Văn phiên bản của các cơquan tham mưu, góp việc.

Ví dụ 1: Văn bản củacác ban ngành tham mưu, giúp vấn đề Trung ương

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN TỔ CHỨC*

Ví dụ 2: Văn phiên bản củacác cơ sở tham mưu, giúp việc cấp uỷ cấp tỉnh

TỈNHUỶ KIÊN GIANGVĂN PHÒNG*

Ví dụ 3: Văn phiên bản củacác phòng ban tham mưu, giúp vấn đề cấp uỷ cấp cho huyện

HUYỆNUỶ TRÙNG KHÁNHBAN DÂN VẬN*

- Văn bản của cácđảng đoàn, ban cán sự đảng.

+ Văn phiên bản của cácđảng đoàn, ban cán sự đảng trực trực thuộc Trung ương

Ví dụ 1:

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGĐẢNG ĐOÀN QUỐC HỘI*

Ví dụ 2:

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ*

+ Văn bản của cácđảng đoàn, ban cán sự đảng trực bộ hạ uỷ cấp cho tỉnh.

Ví dụ 1:

TỈNHUỶ ĐIỆN BIÊNĐẢNG ĐOÀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN*

Ví dụ 2:

THÀNHUỶ CẦN THƠBAN CÁN SỰ ĐẢNG UỶ BAN NHÂN DÂN*

- Văn phiên bản của những banchỉ đạo, tiểu ban, hội đồng…

+ Văn bản của các banchỉ đạo, tiểu ban, hội đồng… trực trực thuộc Trung ương.

Ví dụ 1:

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP*

Ví dụ 2:

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGHỘI ĐỒNG LÝ LUẬN*

+ Văn bản của những banchỉ đạo, đái ban, hội đồng… trực thủ túc uỷ cung cấp tỉnh.

Ví dụ 1:

TỈNHUỶ ĐỒNG NAIBAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH*

Ví dụ 2:

TỈNHUỶ TUYÊN QUANGTIỂU BAN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XV*

+ Văn bạn dạng của các banchỉ đạo, tiểu ban, hội đồng… trực bộ hạ uỷ cấp huyện.

Ví dụ 1:

HUYỆNUỶ PHONG ĐIỀNBAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ*

Ví dụ 2:

HUYỆNUỶ ĐỊNH HOÁHỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU*

d) Văn bản của cácđơn vị được lập theo đưa ra quyết định của cơ quan, tổ chức triển khai đảng các cấp đề tên cơquan ban hành văn bạn dạng là tên đơn vị chức năng và thương hiệu cơ quan cung cấp trên trực tiếp.

Ví dụ 1:

BANTUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNGVỤ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ*

Ví dụ 2:

VĂNPHÒNG TỈNH UỶPHÒNG TỔNG HỢP*

đ) Văn bạn dạng của liêncơ quan ban hành ghi đầy đủ tên các cơ quan, tổ chức phát hành văn bản.

Ví dụ:

BANTỔ CHỨC TỈNH UỶ - SỞ NỘI VỤ*

1.2.2. Kỹ thuật trìnhbày

Tên ban ngành ban hànhvăn bạn dạng dài hoàn toàn có thể trình bày thành nhiều dòng. Đối với văn bản của liên cơquan, ghi tên cơ quan, tổ chức chủ trì trước, giữa những tên cơ quan, tổ chức triển khai códấu gạch ốp nối (-).

Tên ban ngành ban hànhvăn bạn dạng trình bày góc trái, cái đầu, ngang cùng với tiêu đề, bên dưới có lốt sao(*) phân cách với số và ký hiệu văn bản (ô số 2, Phụ lục 1).

1.3.Số và ký hiệu văn bản

1.3.1. Thể thức

a) Số văn bạn dạng là sốthứ trường đoản cú của văn bản được đăng ký, cai quản tại văn thư cơ quan. Cố thể:

- Số văn bản của đạihội đảng các cấp ghi liên tục từ số 01 phổ biến cho toàn bộ các tên nhiều loại văn bạn dạng củađại hội, đoàn công ty tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư biện pháp đại biểu, ban kiểmphiếu tính từ lúc ngày mở màn đại hội (tính trường đoản cú khi bước đầu phiên trù bị) mang đến hếtngày bế mạc đại hội.

- Số văn bản của cấpuỷ, cơ quan, tổ chức đảng được lập theo quyết định của cung cấp uỷ (gồm: cơ quantham mưu, giúp việc, đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban chỉ đạo, đái ban, hộiđồng…), những đơn vị được lập theo đưa ra quyết định của cơ quan, tổ chức triển khai đảng các cấpghi liên tục từ số 01 cho mỗi tên một số loại văn bạn dạng trong một nhiệm kỳ cấp uỷ.

Nhiệm kỳ cấp cho uỷ đượctính từ ngày liền kề sau ngày bế mạc đại hội lần này đến khi hết ngày bế mạc đạihội lần kế tiếp. Ngôi trường hợp họp báo hội nghị cấp uỷ lần thứ nhất diễn ra trong thờigian đại hội thì nhiệm kỳ cấp cho uỷ bắt đầu được tính từ ngày khai mạc họp báo hội nghị cấp uỷlần thiết bị nhất.

- Số văn phiên bản của liêncơ quan ban hành ghi liên tiếp với số văn bản cùng tên loại của cơ quan, tổ chứcchủ trì.

- Số văn bản mật ghiliên tục cùng với số văn phiên bản không mật cùng tên các loại văn bản.

b) ký kết hiệu văn bảngồm nhóm chữ viết tắt của tên các loại văn bạn dạng và thương hiệu cơ quan ban hành văn bản.

- cam kết hiệu thương hiệu loạivăn bản là chữ cái đầu những âm ngày tiết của tên loại văn bản, như: NQ (nghị quyết),CT (chỉ thị), KL (kết luận), QC (quy chế), BC (báo cáo)…

Ký hiệu một trong những tênloại văn bạn dạng thống độc nhất vô nhị như sau:

Quyết định: QĐ

Quy định: QĐi

Chỉ thị: CT

Chương trình: CTr

Thông tri: TT

Tờ trình: TTr

- ký kết hiệu tên cơ quanban hành văn phiên bản là những chữ cái đầu những âm ngày tiết của tên cơ quan phát hành vănbản.

+ cam kết hiệu tên cơ quanban hành văn phiên bản của đại hội đảng các cấp (gồm: đại hội, đoàn công ty tịch, đoànthư ký, ban thẩm tra tư bí quyết đại biểu, ban kiểm phiếu) ghi phổ biến chữ viết tắtlà "ĐH".

Ví dụ 1: report củađại hội

Số16-BC/ĐH

Ví dụ 2: Biên bạn dạng củaban kiểm phiếu

Số18-BB/ĐH

+ ký kết hiệu tên cơ quanban hành văn bản của cung cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng các cấp ghi chữ viết tắt têncấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng đó.

Ví dụ 1: Quyết địnhcủa Ban tài chính Trung ương

Số246-QĐ/BKTTW

Ví dụ 2: hướng dẫncủa thức giấc uỷ

Số15-HD/TU

Ví dụ 3: Công văn củaban tổ chức triển khai tỉnh uỷ

Số357-CV/BTCTU

Ví dụ 4: report củahuyện uỷ

Số76-BC/HU

+ ký hiệu tên cơ quanban hành văn bạn dạng của liên cơ quan phát hành ghi chữ viết tắt tên những cơ quan, tổchức phát hành văn bản.

Ví dụ: quy chế củaliên ban ngành ban tổ chức triển khai tỉnh uỷ và ban dân vận tỉnh uỷ

Số05-QC/BTCTU-BDVTU

Ký hiệu một trong những tên cơquan phát hành văn phiên bản thống nhất như sau:

* các đảng uỷ với chibộ

Đảng uỷ quân sự:ĐUQS; riêng rẽ Quân uỷ Trung ương: QUTW

Đảng uỷ công an: ĐUCA

Đảng uỷ biên phòng:ĐUBP

Đảng uỷ khối: ĐUK

Các đảng uỷ khác: ĐU

Chi bộ: CB

* các cơ quan tiền thammưu, giúp việc

Uỷ ban bình chọn Trungương: UBKTTW

Ban tổ chức tỉnh uỷ:BTCTU

Ban tuyên giáo huyệnuỷ: BTGHU

* Đảng đoàn: ĐĐ

* Ban cán sự đảng:BCSĐ

* Ban chỉ đạo: BCĐ

* tiểu ban: TB

* Hội đồng: HĐ

1.3.2. Nghệ thuật trìnhbày

Số văn bạn dạng viết bằngchữ số Ả-rập. Số văn phiên bản nhỏ rộng 10 nên ghi số 0 phía trước; giữa số và kýhiệu có dấu gạch ốp nối (-), giữa chữ viết tắt tên các loại văn bản và chữ viết tắttên cơ quan phát hành văn bản có lốt gạch chéo cánh (/), giữa chữ viết tắt của liêncơ quan ban hành văn bản có lốt gạch nối (-).

Số và ký hiệu văn bảntrình bày phẳng phiu dưới tên cơ quan phát hành văn phiên bản (ô số 3, Phụ lục 1).

1.4.Địa danh cùng ngày, tháng, năm ban hành văn bản

1.4.1. Thể thức

a) Địa danh ban hànhvăn bản là tên gọi chính thức của đơn vị hành bao gồm (tên riêng biệt của tỉnh, thànhphố trực ở trong Trung ương; tên riêng của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh; tên riêng của xã, phường, thị trấn) nơi cung cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng đặttrụ sở.

- Văn bản của cấp uỷ,cơ quan, tổ chức triển khai đảng cấp tw ghi địa danh ban hành văn bạn dạng là tên tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương.

Ví dụ 1: Văn bản củaBan Đối ngoại tw (trụ sở tại tp Hà Nội)

HàNội,

Ví dụ 2: Văn phiên bản củaCục quản ngại trị T.26 nằm trong Văn phòng tw Đảng (trụ sở tại tp ĐàNẵng)

ĐàNẵng,

- Văn bạn dạng của cung cấp uỷ,cơ quan, tổ chức đảng cấp cho tỉnh ghi địa danh ban hành văn bạn dạng là tên tỉnh, thànhphố trực ở trong Trung ương.

Ví dụ 1: Văn bản củaTỉnh uỷ Quảng Trị

QuảngTrị,

Ví dụ 2: Văn bản củaBan cán sự đảng Uỷ ban quần chúng. # tỉnh An Giang

AnGiang,

- Văn bạn dạng của cấp uỷ,cơ quan, tổ chức đảng cấp huyện ghi địa danh ban hành văn phiên bản là thương hiệu huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ví dụ 1: Văn bạn dạng củaHuyện uỷ Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng)

LâmHà,

Ví dụ 2: Văn bản củaBan Dân vận thị trấn uỷ Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên)

TuầnGiáo,

- Văn bạn dạng của cấp cho uỷ,cơ quan, tổ chức đảng cấp cửa hàng ở xã, phường, thị trấn ghi địa điểm ban hànhvăn phiên bản là tên xã, phường, thị trấn.

Ví dụ 1: Văn bạn dạng củaĐảng uỷ thôn Nhân chiến thắng (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh)

NhânThắng,

Ví dụ 2: Văn bản củaChi bộ thôn Triều Khúc (xã Tân Triều, thị trấn Thanh Trì, thành phố Hà Nội)

TânTriều,

- Văn bản của cấp uỷ,cơ quan, tổ chức triển khai đảng được lập ở những cơ quan tiền công tác, đơn vị hành chính, sựnghiệp, tổ chức kinh tế… ghi địa danh phát hành văn phiên bản theo địa điểm ban hànhvăn bạn dạng của ban ngành công tác, đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế...

- Văn phiên bản của liên cơquan phát hành ghi địa danh phát hành văn bản theo địa danh ban hành văn bản củacơ quan, tổ chức chủ trì.

- Ghi thêm cấp hànhchính trước địa danh ban hành văn bạn dạng trong những trường đúng theo sau đây:

+ Địa danh mang tênngười, địa danh một âm tiết, địa danh theo số máy tự.

Ví dụ 1: Địa danhhành chủ yếu mang tên người

QuậnHai Bà Trưng; Phường Lê Đại Hành...

Ví dụ 2: Địa danhhành bao gồm một âm tiết

Thànhphố Huế; Phường Bưởi...

Ví dụ 3: Địa danhhành bao gồm theo số sản phẩm tự

Phường7; Quận 1...

+ Địa danh gồm tênriêng của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thức giấc trùng với tên riêng rẽ củatỉnh; tên riêng rẽ của xã, phường, thị xã thuộc thị xã trùng với tên riêng biệt của huyện...

Ví dụ 1: Văn bản củacấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng tp Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình

Thànhphố Hoà Bình,

Ví dụ 2: Văn phiên bản củacấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, thức giấc Bắc Kạn

Thịtrấn Chợ Mới,

b) Ngày, tháng, nămban hành văn bản là ngày, tháng, năm văn phiên bản được người có thẩm quyền ký banhành.

1.4.2. Chuyên môn trìnhbày

Ngày dưới 10 với thángdưới 3 phải thêm số 0 ở trước cùng viết khá đầy đủ chữ ngày, tháng, năm; thân địadanh cùng ngày, tháng, năm ban hành văn bạn dạng có vệt phẩy (,).

Ví dụ:

HàNội, ngày 03 tháng 02 năm 2018

Cấp hành thiết yếu trướcđịa danh ban hành văn bản có thể ghi chữ viết tắt là TP (thành phố), TX (thịxã), TT (thị trấn)...

Ví dụ:

TP.Hồ Chí Minh; Q. Lê Chân...

Địa danh và ngày,tháng, năm phát hành văn phiên bản trình bày dưới tiêu đề (ô số 4, Phụ lục 1).

1.5.Tên các loại văn bản và trích yếu câu chữ văn bản

1.5.1. Thể thức

- Tên các loại văn phiên bản làtên của từng loại văn bản. Những văn bản ban hành đều ghi tên loại văn bản, trừcông văn. Trích yếu văn bản văn bản là một câu gọn nhẹ hoặc một nhiều từ phảnánh nội dung đa số của văn bản.

Ví dụ:

BÁOCÁOkết trái đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020-----

- và một tên loạivăn phiên bản mà cung cấp uỷ hoặc ban thường xuyên vụ cung cấp uỷ phát hành có thể đứng tên tác giảtrong trích yếu văn bản văn bản.

Ví dụ:

KẾTLUẬNCỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶvề công tác làm việc cán bộ-----

- Riêng report chínhtrị do cấp uỷ khoá đương chức trình đại hội đảng những cấp ghi tên loại và tríchyếu văn bản văn bạn dạng như sau:

+ Trường hòa hợp báo cáochính trị gồm chủ đề

Ví dụ:

…(NỘIDUNG CHỦ ĐỀ)…(báo cáo của... Khoá... Trình đại hội... Lần thứ...)-----

+ Trường phù hợp báo cáochính trị không tồn tại chủ đề

Ví dụ:

BÁOCÁO...(trích yếu ớt nội dung)...(báo cáo của... Nhiệm kỳ... Trình đại hội... Nhiệm kỳ...)-----

1.5.2. Kỹ thuật trìnhbày

Tên loại văn bảntrình bày một dòng riêng, trích yếu nội dung văn bản trình bày dưới tên loạivăn bản; phía bên dưới trích yếu ngôn từ văn bạn dạng có năm (5) lốt gạch nối (-) ngăncách với câu chữ văn bản.

Tên một số loại và trích yếunội dung văn phiên bản trình bày tại chính giữa trang đầu văn bạn dạng (ô số 5a, Phụ lục 1).

Riêng trích yếu đuối nộidung văn bạn dạng của tên một số loại công văn trình diễn dưới số và cam kết hiệu văn bản (ô số5b, Phụ lục 1).

Ví dụ:

Số268-CV/VPTUChuẩnbị họp báo hội nghị trực tuyếnquán triệt Nghị quyết trung ương 6 khoá XII

1.6.Nội dung văn bản

1.6.1. Thể thức

Nội dung văn phiên bản làthành phần thể thức hầu hết của văn bản. Ngôn từ văn phiên bản phải đảm bảo an toàn các yêucầu sau đây:

- Đúng công ty trương,đường lối của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước.

- cân xứng với tênloại văn bản; diễn đạt phổ thông, chính xác, rõ ràng, dễ dàng hiểu.

- Chỉ viết tắt nhữngtừ, các từ thông dụng. Hoàn toàn có thể viết tắt hầu như từ, các từ sử dụng nhiều lần trongvăn bản, nhưng các chữ viết tắt đầu tiên của từ, cụm từ phải để trong vết ngoặcđơn ngay sau từ, cụm từ đó.

- khi viện dẫn đề nghị ghiđầy đầy đủ tên các loại văn bản, số, ký hiệu văn bản, ngày, tháng, năm phát hành vănbản, tên cơ quan ban hành văn phiên bản và trích yếu nội dung văn bản; những lần việndẫn tiếp sau chỉ ghi tên các loại và số, cam kết hiệu của văn phiên bản đó.

- giải thích rõ cácthuật ngữ trình độ sử dụng trong văn bản.

- Tuỳ theo nội dung,văn phiên bản được bố cục tổng quan theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm... Mang đến phù hợp.

1.6.2. Kỹ thuật trìnhbày

Thông thường nội dungbản văn được dàn phần đông cả hai lề; lúc xuống dòng, chữ đầu mẫu lùi vào thời gian 10mm; khoảng cách giữa các đoạn văn bạn dạng (Spacing) buổi tối thiểu là 6pt; khoảng tầm cáchgiữa các dòng (Line spacing) buổi tối thiểu là 18pt (Exactly); xong xuôi nội dung vănbản bao gồm dấu chấm (.).

Những văn bạn dạng có phầncăn cứ ban hành, mỗi phòng cứ trình bày một dòng riêng, cuối dòng gồm dấu chấmphẩy (;), riêng căn cứ sau cùng có vết phẩy (,).

Những văn phiên bản được bốcục theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm trình bày như sau:

+ Phần, chương: Cáctừ "Phần", "Chương" cùng số đồ vật tự của phần, công tác bàymột cái riêng, bao gồm giữa; số thiết bị tự của phần, chương sử dụng chữ số La Mã hoặcghi bằng chữ; tên phần, chương (nếu có) trình bày ngay dưới từ "Phần","Chương".

+ Mục: tự "Mục"và số vật dụng tự của mục trình bày một cái riêng, thiết yếu giữa; số thứ tự của mụcdùng chữ số Ả-rập; thương hiệu mục (nếu có) trình diễn ngay dưới từ "Mục".

+ Điều: từ bỏ "Điều",số máy tự và tên điều (hoặc câu chữ của điều) trình bày cùng một dòng; số thứtự của điều cần sử dụng chữ số Ả-rập, sau số sản phẩm tự gồm dấu chấm (.).

+ Khoản: Số sản phẩm tựcủa khoản ghi bằng văn bản số Ả-rập; sau số vật dụng tự của khoản bao gồm dấu chấm (.), tiếpđến tên khoản (nếu có) và câu chữ của khoản.

+ Điểm: thứ tự các điểmđược ghi bằng chữ cái tiếng Việt theo đồ vật tự a, b, c..., sau chữ cái có dấungoặc solo đóng và câu chữ của điểm.

Nội dung văn bảntrình bày bên dưới tên nhiều loại và trích yếu ngôn từ văn bạn dạng (ô số 6, Phụ lục 1).

1.7.Quyền hạn, chức vụ, chúng ta tên cùng chữ ký kết của người có thẩm quyền

1.7.1. Thể thức

- quyền lợi và nghĩa vụ ký vănbản của mỗi cấp uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng bắt buộc được quy định bằng văn bản.

Đối cùng với văn phiên bản củađại hội đảng (đại hội, đoàn công ty tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư bí quyết đạibiểu, ban kiểm phiếu), cung cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra, đảng đoàn, ban cán sự đảng, hộiđồng các cấp: Đề cam kết là đại diện thay mặt (ký hiệu là T/M).

Đối cùng với văn phiên bản củacác phòng ban tham mưu, góp việc, ban chỉ đạo, đái ban..., các đơn vị đượcthành lập theo quyết định của cơ quan, tổ chức đảng các cấp: cung cấp trưởng ký đềký trực tiếp, khi cung cấp phó ký đề cam kết là ký kết thay (ký hiệu là K/T).

Đối với văn bản đượcban thường vụ cung cấp uỷ hoặc thủ trưởng cơ quan, tổ chức đảng các cấp uỷ quyền: Đềký là thừa lệnh (ký hiệu là T/L).

- dùng cho của ngườiký văn bản là chức vụ ưng thuận của người dân có thẩm quyền cam kết văn phiên bản của cấp cho uỷ,cơ quan, tổ chức đảng.

Ghi đúng chuyên dụng cho đượcbầu, chỉ định hoặc phân công của người ký văn bản; không ghi tên cấp uỷ, cơquan, tổ chức đảng kèm theo dịch vụ của tín đồ ký văn phiên bản (như phó túng bấn thư tỉnhuỷ, trưởng phòng ban tổ chức, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra…), trừ văn bản của ban chỉđạo, đái ban, hội đồng… (trường phù hợp ban chỉ đạo, đái ban, hội đồng… không cócon dấu riêng) và văn bản của liên ban ngành ban hành.

Xem thêm: Nối File Ảnh Thành Pdf Trực Tuyến, Jpg Sang Pdf

Văn bạn dạng của đại hội,đoàn quản trị do đoàn quản trị phân công người ký; văn phiên bản của đoàn thư ký dotrưởng đoàn thư ký kết ký; văn bạn dạng của ban thẩm tra tư biện pháp đại biểu bởi vì trưởng banthẩm tra tư biện pháp đại biểu ký; văn bạn dạng của ban kiểm phiếu do trưởng phòng ban kiểmphiếu ký. Bài toán ký văn bạn dạng của đại hội, đoàn nhà tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tratư cách đại biểu và ban kiểm phiếu triển khai theo quy chế đại hội.

Khi thay mặt cấp uỷ,uỷ ban kiểm tra, ban cán sự đảng, đảng đoàn, hội đồng các cấp ký văn bản, chỉghi chức vụ người ký văn phiên bản đối cùng với các đồng minh là túng bấn thư, phó túng thư, chủnhiệm, phó công ty nhiệm, nhà tịch, phó chủ tịch; ko ghi chức vụ tín đồ ký vănbản là uỷ viên.

- chúng ta tên của fan kývăn phiên bản là chúng ta tên khá đầy đủ của tín đồ ký văn bản; ko ghi học hàm, học tập vị, quânhàm, danh hiệu… trước họ tên của người ký văn bản.

- Chữ ký kết thể hiệntrách nhiệm cùng thẩm quyền của fan ký so với văn phiên bản của cung cấp uỷ, cơ quan, tổchức đảng; không ký kết nháy, cam kết tắt vào văn bản ban hành chính thức.

Quyền hạn, chức vụ,họ tên và chữ cam kết của người dân có thẩm quyền cụ thể như sau:

a) Đối với văn bảncủa đại hội đảng các cấp

- Trường vừa lòng đại hộicó con dấu riêng.

Ví dụ 1: Văn bạn dạng củađại hội, đoàn nhà tịch

T/MĐOÀN CHỦ TỊCH(chữ ký)Họ với tên

Ví dụ 2: Văn bản củađoàn thư ký

T/MĐOÀN THƯ KÝ TRƯỞNGĐOÀN (chữ ký)Họ và tên

Ví dụ 3: Văn phiên bản củaban thẩm tra tư giải pháp đại biểu

T/MBAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂUTRƯỞNG BAN (chữ ký)Họ cùng tên

Ví dụ 4: Văn bản củaban kiểm phiếu

T/MBAN KIỂM PHIẾUTRƯỞNG BAN (chữ ký)Họ và tên

- Trường phù hợp đại hộikhông có con vệt riêng, sau đại hội, chỉ huy văn phòng cấp cho uỷ thừa lệnh banthường vụ cấp cho uỷ nhiệm kỳ mới xác thực chữ ký của người đại diện đoàn chủ tịch,trưởng đoàn thư ký, trưởng ban thẩm tra tư giải pháp đại biểu, trưởng phòng ban kiểm phiếuký văn bạn dạng hoặc người phụ trách chính.

Ví dụ 1: xác nhận chữký của người thay mặt đoàn chủ tịch

T/MĐOÀN CHỦ TỊCH(chữ ký)Họ và tênXác dấn chữ cam kết của đồng chí...T/L BAN THƯỜNG VỤCHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG) (chữ ký)Họ cùng tên

Ví dụ 2: xác nhận chữký của người đại diện đoàn nhà tịch đối với biên bạn dạng diễn vươn lên là đại hội

T/M ĐOÀN THƯ KÝ TRƯỞNG ĐOÀN (chữ ký) Họ và tên

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH (chữ ký) Họ và tên

Xácnhận chữ ký kết của đồng chí...T/L BAN THƯỜNG VỤCHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG) (chữ ký)Họ cùng tên

Ví dụ 3: chứng thực chữký của bạn bè trưởng đoàn thư ký đối với biên bản bàn luận tại hội trường,biên bản luận bàn tại đoàn

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN (chữ ký) Họ và tên

T/M ĐOÀN THƯ KÝ TRƯỞNG ĐOÀN (chữ ký) Họ và tên

Xácnhận chữ ký kết của đồng chí...T/L BAN THƯỜNG VỤCHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG) (chữ ký)Họ và tên

Riêng quyết nghị đạihội do bạn bè bí thư hoặc phó bí thư cấp uỷ (nếu đồng minh bí thư đã chũm mặtđoàn chủ tịch ký) xác nhận.

Ví dụ:

T/MĐOÀN CHỦ TỊCH(chữ ký)Họ với tênXác thừa nhận chữ ký của đồng chí...T/M TỈNH UỶ (hoặc THÀNH UỶ, ĐẢNG UỶ)BÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ cùng tên

b) Đối cùng với văn bảncủa cấp cho uỷ, uỷ ban kiểm tra, đảng đoàn, ban cán sự đảng những cấp

- Văn bạn dạng của cung cấp uỷtừ tw đến cơ sở.

+ Văn phiên bản của BanChấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư.

Ví dụ 1: Văn phiên bản củaBan Chấp hành Trung ương

T/MBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGTỔNG BÍ THƯ(chữ ký)Họ cùng tên

Ví dụ 2: Văn bản củaBộ thiết yếu trị

T/MBỘ CHÍNH TRỊ(chữ ký)Họ và tên

Ví dụ 3: Văn bạn dạng củaBan túng bấn thư

T/MBAN BÍ THƯ(chữ ký)Họ cùng tên

+ Văn bạn dạng của tỉnhuỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tw và ban thường xuyên vụ thức giấc uỷ, thành uỷ,đảng uỷ trực nằm trong Trung ương.

Ví dụ 1: Văn bản củatỉnh uỷ

T/MTỈNH UỶBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ và tên

Ví dụ 2: Văn bạn dạng củaban thường vụ thức giấc uỷ, thành uỷ, đảng uỷ

T/MBAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ và tên

+ Văn bản của huyệnuỷ, quận uỷ, đảng uỷ trực ở trong tỉnh uỷ, thành uỷ cùng ban thường xuyên vụ thị xã uỷ,quận uỷ, đảng uỷ trực ở trong tỉnh uỷ, thành uỷ.

Ví dụ 1: Văn bản củahuyện uỷ

T/MHUYỆN UỶBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ với tên

Ví dụ 2: Văn bạn dạng củaban thường xuyên vụ thị trấn uỷ, quận uỷ, đảng uỷ

T/MBAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ với tên

+ Văn bản của đảng uỷvà ban thường vụ đảng uỷ cơ sở.

Ví dụ 1: Văn phiên bản củađảng uỷ cơ sở

T/MĐẢNG UỶBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ và tên

Ví dụ 2: Văn bản củaban thường vụ đảng uỷ cơ sở

T/MBAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ cùng tên

+ Văn phiên bản của đảng uỷbộ phận trực trực thuộc đảng uỷ cơ sở.

Ví dụ:

T/MĐẢNG UỶBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ và tên

+ Văn bạn dạng của chi bộ(chi bộ cơ sở, bỏ ra bộ trực nằm trong đảng uỷ cửa hàng và đưa ra bộ trực ở trong đảng uỷ bộphận).

Ví dụ:

T/MCHI BỘBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ với tên

+ Riêng các văn bảncủa cấp uỷ khoá tại chức trình đại hội đảng các cấp (gồm: report chính trị,báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, report công tác nhân sự ban chấp hànhnhiệm kỳ mới) do bạn hữu bí thư cung cấp uỷ ký.

- Văn bản của uỷ bankiểm tra các cấp.

Ví dụ:

T/MUỶ BAN KIỂM TRACHỦ NHIỆM (hoặc PHÓ CHỦ NHIỆM)(chữ ký)Họ với tên

- Văn bạn dạng của đảngđoàn những cấp.

Ví dụ:

T/MĐẢNG ĐOÀNBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ cùng tên

- Văn phiên bản của ban cánsự đảng các cấp. Ví dụ:

T/MBAN CÁN SỰ ĐẢNGBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ với tên

c) Đối với văn bảncủa những cơ quan lại tham mưu, giúp câu hỏi cấp uỷ và các đơn vị được lập theo quyếtđịnh của cơ quan, tổ chức triển khai đảng các cấp

- cấp trưởng ký kết trựctiếp.

Ví dụ 1: Trưởng banký

TRƯỞNGBAN(chữ ký)Họ cùng tên

Ví dụ 2: Quyền (kýhiệu là Q) chánh văn phòng công sở ký

Q.CHÁNH VĂN PHÒNG(chữ ký)Họ với tên

- cấp phó ký kết thay.

Ví dụ:

K/TTRƯỞNG BAN PHÓTRƯỞNG BAN (chữ ký)Họ cùng tên

- khi chưa bổ nhiệmcấp trưởng thì cấp phó đề ký kết trực tiếp, không đề cam kết thay cấp cho trưởng.

Ví dụ: Phó trưởng banphụ trách ký

PHÓTRƯỞNG BAN(chữ ký)Họ cùng tên

d) Đối với văn phiên bản uỷquyền, tín đồ được uỷ quyền thẳng ký, không uỷ quyền cho những người khác ký thay

Ví dụ 1: chỉ huy vănphòng được ban thường xuyên vụ cấp uỷ uỷ quyền ký

T/LBAN THƯỜNG VỤCHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG) (chữ ký)Họ cùng tên

Ví dụ 2: chỉ huy vănphòng được thủ trưởng cơ quan, tổ chức đảng uỷ quyền ký

T/LTRƯỞNG BANCHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG)(chữ ký)Họ và tên

đ) Đối cùng với văn bảncủa các ban chỉ đạo, đái ban, hội đồng… các cấp

- Trường hợp ban chỉđạo, tè ban, hội đồng… gồm con vệt riêng.

Ví dụ 1:

TRƯỞNGBAN CHỈ ĐẠO(chữ ký)Họ với tên

Ví dụ 2:

K/TTRƯỞNG TIỂU BANPHÓ TRƯỞNG TIỂU BAN(chữ ký)Họ và tên

Ví dụ 3:

T/MHỘI ĐỒNGCHỦ TỊCH(chữ ký)Họ cùng tên

- Trường thích hợp ban chỉđạo, tiểu ban, hội đồng… không có con lốt riêng, phải tất cả quy định áp dụng condấu của ban chỉ đạo, tè ban, hội đồng… quyền lợi và nghĩa vụ ký văn bản và bài toán sử dụngcon lốt của ban chỉ đạo, tè ban, hội đồng… cần phù hợp với khí cụ sử dụngcon vết của cấp cho uỷ, cơ quan, tổ chức, dễ dàng cho việc phát hành và quản lí lývăn bản. Ghi rõ công tác của fan ký văn phiên bản gắn với việc áp dụng con lốt củacấp uỷ, cơ quan, tổ chức và dịch vụ kiêm nhiệm làm việc ban chỉ đạo, đái ban, hộiđồng…

Nếu fan ký văn bảncủa ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng… là túng thiếu thư, phó túng thư, uỷ viên ban thườngvụ cấp uỷ sử dụng con dấu của cung cấp uỷ; nếu như không là túng thư, phó túng thiếu thư, uỷ viên banthường vụ cấp cho uỷ, cơ mà là chỉ đạo cơ quan thường trực ban chỉ đạo, tè ban,hội đồng… sử dụng con vệt của cơ sở thường trực; những trường đúng theo khác, sử dụngcon dấu của cơ quan, tổ chức, nơi fan ký văn bạn dạng là lãnh đạo cơ quan, tổchức.

Ví dụ 1: fan ký vănbản là túng thiếu thư, phó túng thư, uỷ viên ban hay vụ cấp cho uỷ, sử dụng con dấu củacấp uỷ

BÍTHƯ (hoặcPHÓ BÍ THƯ, UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ)kiêmTRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO(chữ ký)Họ cùng tên

Ví dụ 2: người ký vănbản là chỉ huy cơ quan sở tại ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng… sử dụngcon dấu của phòng ban thường trực

TRƯỞNGBAN TỔ CHỨCkiêmCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG(chữ ký)Họ và tên

Khi phó trưởng banchỉ đạo, phó trưởng đái ban ký văn bản, ko đề ký kết thay trưởng phòng ban chỉ đạo,trưởng đái ban; phó chủ tịch hội đồng cam kết văn phiên bản không đề ký đại diện hộiđồng…

Ví dụ 1:

UỶVIÊN BAN THƯỜNG VỤkiêmPHÓ TRƯỞNG TIỂU BAN(chữ ký)Họ và tên

Ví dụ 2:

TRƯỞNGBAN TUYÊN GIÁOkiêmPHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG(chữ ký)Họ với tên

e) Đối với biên bảnhội nghị cung cấp uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng những cấp

- Trường hợp đượcđóng vệt lên chữ ký kết của chủ nhân trì họp báo hội nghị theo quy định thực hiện con dấucủa cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng.

Ví dụ:

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN (chữ ký) Họ và tên

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ (chữ ký) Họ với tên

- Trường phù hợp khôngđược đóng vết lên chữ cam kết của người sở hữu trì họp báo hội nghị theo quy định sử dụng condấu của cung cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng thì chỉ đạo văn phòng thừa lệnh banthường vụ cấp cho uỷ, thủ trưởng cơ quan, tổ chức triển khai đảng xác nhận chữ ký kết của ngườichủ trì hội nghị.

Ví dụ:

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN (chữ ký) Họ với tên

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ (chữ ký) Họ với tên

Xácnhận chữ cam kết của đồng chí…T/L BAN THƯỜNG VỤ (hoặc TRƯỞNG BAN…) CHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG)(chữ ký)Họ và tên

g) Đối với văn bảncủa liên ban ngành ban hành, ghi vừa đủ chức vụ của người ký văn phiên bản và tên cơquan, tổ chức phát hành văn bản.

Ví dụ: Văn bạn dạng củaliên phòng ban Văn phòng Tỉnh uỷ và công sở Uỷ ban dân chúng tỉnh

CHÁNH VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (chữ ký) Họ với tên

CHÁNH VĂN PHÒNG TỈNH UỶ (chữ ký) Họ cùng tên

1.7.2. Kỹ thuật trìnhbày

Quyền hạn, chức vụcủa fan ký văn bản trình bày góc phải, dưới nội dung văn bản (ô số 7a, Phụlục 1).

Họ với tên của ngườiký văn bản trình bày bên dưới chữ ký của bạn ký văn phiên bản (ô số 7b, Phụ lục 1).

Chữ cam kết của tín đồ cóthẩm quyền ký văn phiên bản trình bày bên dưới quyền hạn, chuyên dụng cho của bạn ký văn bản (ôsố 7c, Phụ lục 1). Ko dùng cây bút chì, mực red color hoặc color nhạt, mực dễ dàng phai đểký văn bản.

Riêng biên bản hộinghị cấp cho uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng những cấp cùng văn bản của liên cơ sở ban hànhtrình bày quyền hạn, chức vụ, bọn họ tên cùng chữ ký kết của người có thẩm quyền cam kết vănbản cơ quan công ty trì, người phụ trách chính ngơi nghỉ phía phải, những cơ quan,người thâm nhập khác trình bày ở phía trái, nếu nhiều cơ quan, bạn tham giathì trình diễn xuống chiếc dưới.

1.8.Dấu cơ quan, tổ chức phát hành văn bản

1.8.1. Thể thức

Dấu cơ quan, tổ chứcban hành văn phiên bản xác dìm pháp nhân, thẩm quyền của cơ quan, tổ chức triển khai ban hànhvăn bản.

Văn bản ban hành phảiđóng dấu để đảm bảo an toàn giá trị pháp lý và hiệu lực hiện hành thi hành.

1.8.2. Kỹ thuật trìnhbày

Dấu cơ quan, tổ chứcban hành văn bản trình bày bên dưới quyền hạn, chuyên dụng cho của tín đồ ký văn bạn dạng (ô số8, Phụ lục 1).

Dấu đóng cần rõràng, ngay lập tức ngắn, đúng chiều, khóa lên khoảng 1/3 chữ ký về phía mặt trái. Mựcdấu red color tươi.

Biên bạn dạng hội nghị cấpuỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng các cấp có từ 2 trang trở lên buộc phải đóng dấu gần cạnh lai.Dấu gần kề lai được đóng vào mức giữa mép nên của văn bản, phụ lục văn bản,trùm lên một trong những phần các tờ giấy, mỗi khuôn dấu đóng buổi tối đa 5 tờ giấy. Việc đóngdấu sát lai đối với các văn phiên bản khác, đóng dấu vào phụ lục văn bản do người kývăn bạn dạng quyết định. Dấu đóng vào phụ lục văn phiên bản tại trang đầu, phủ lên một phầntên của phụ lục.

Việc đóng dấu nổi,dấu ướt, lốt thu nhỏ… bên trên văn bạn dạng thực hiện theo phương pháp của cấp uỷ, thủtrưởng cơ quan, tổ chức triển khai đảng.

1.9.Nơi dìm văn bản

1.9.1. Thể thức

Nơi dìm văn bạn dạng xácđịnh mọi cơ quan, tổ chức, cá thể nhận văn bạn dạng để báo cáo, để thực hiện, đểgiải quyết, nhằm trao đổi, để biết, để lưu…; nơi nhận văn bạn dạng được xác định cụthể vào văn bản.

Văn phiên bản chỉ gởi mộtsố cơ quan, tổ chức, cá nhân thì đề tên từng cơ quan, tổ chức, cá thể nhậnvăn bản; văn bản gửi những cơ quan, tổ chức, cá thể thì ghi chung theo nhóm cơquan, tổ chức, cá nhân.

Ví dụ:

- các tỉnh uỷ, thànhuỷ,

- Các bằng hữu Uỷviên Ban Chấp hành Trung ương,

- Lưu công sở Trungương Đảng.

1.9.2. Chuyên môn trìnhbày

Nơi nhấn văn bảntrình bày góc phải, dưới câu chữ văn phiên bản (ô số 9a, Phụ lục 1). Từ bỏ "Nơinhận" trình diễn một dòng riêng, phần liệt kê các cơ quan, tổ chức, cá nhânnhận văn phiên bản trình bày dưới từ "Nơi nhận".

Đối cùng với tên một số loại côngvăn, trình diễn từ "Kính gửi" và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân trựctiếp thừa nhận giải quyết công việc cùng chiếc với trường đoản cú "Kính gửi" nghỉ ngơi chínhgiữa, page đầu văn bạn dạng (ô số 5a, Phụ lục 1). Ở dòng đầu phần nơi nhận cuối vănbản gồm thêm từ "Như trên".

Đối với tên các loại tờtrình, trình diễn thêm trường đoản cú "Kính gửi" và tên cơ quan, tổ chức, cá nhântrực đón nhận giải quyết các bước cùng mẫu với trường đoản cú "Kính gửi" dướitên các loại và trích yếu văn bản văn bạn dạng (ô số 9b, Phụ lục 1). Ở cái đầu phầnnơi nhấn cuối văn phiên bản có thêm tự "Như trên".

Sau những từ "Nơinhận", "Kính gửi" tất cả dấu nhị chấm (:), sau từng cơ quan, tổ chức,cá nhân hoặc nhóm cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bạn dạng có lốt phẩy (,), kếtthúc nơi nhận văn bản có lốt chấm (.).

2.Các yếu tắc thể thức té sung

Ngoài các thành phầnthể thức bắt buộc, tuỳ ngôn từ và đặc thù từng văn phiên bản cụ thể, tín đồ ký vănbản quyết định bổ sung cập nhật các yếu tắc thể thức sau đây:

2.1.Dấu chỉ mức độ mật, cường độ khẩn

- lốt chỉ cường độ mậtgồm: Mật, về tối mật, tốt mật. Việc xác minh mức độ mật tiến hành theo quy địnhcủa luật pháp về bảo đảm bí mật công ty nước và hình thức của cấp cho uỷ, cơ quan, tổchức đảng. Bé dấu chỉ mức độ mật được khắc theo phía dẫn của bộ Công an. Mựcdấu màu đỏ tươi. Lốt chỉ mức độ mật trình diễn dưới số và cam kết hiệu văn phiên bản (ô số10a, Phụ lục 1).

- vết chỉ cường độ khẩngồm: Khẩn, thượng khẩn, hoả tốc. Tuỳ mức độ đề xuất chuyển cấp tốc văn phiên bản để xácđịnh độ khẩn. Mực dấu red color tươi. Lốt chỉ cường độ khẩn trình bày dưới dấu chỉmức độ mật (ô số 10b, Phụ lục 1).

2.2.Chỉ dẫn phạm vi lưu giữ hành, dự thảo văn bản

- Đối với những vănbản tất cả phạm vi, đối tượng người tiêu dùng phổ biến, thực hiện hạn chế, ghi chỉ dẫn phạm vi lưuhành như: tài liệu thu hồi; hoàn thành hội nghị trả lại; Xem ngừng trả lại; giữ hànhnội bộ; tư liệu hội nghị; Không phổ cập trên các phương tiện thông tin đạichúng...

Các hướng dẫn về phạmvi lưu lại hành trình bày trang đầu, góc phải, giải pháp mép bên trên trang giấy 10 mm (ô số11a, Phụ lục 1). Riêng hướng dẫn "Không phổ biến trên các phương luôn thể thôngtin đại chúng" trình bày chính giữa, bên dưới quyền hạn, chức vụ, bọn họ tênvà chữ ký của người có thẩm quyền.

- Đối với văn bạn dạng dựthảo những lần, sử dụng chỉ dẫn lần dự thảo. Hướng dẫn về dự thảo văn bản trìnhbày dưới số và ký hiệu văn bản (ô số 11b, Phụ lục 1).

2.3.Ký hiệu fan đánh máy với số lượng bạn dạng phát hành

Đối với những văn bảncần cai quản chặt chẽ về số lượng bạn dạng phát hành, ghi ký kết hiệu fan đánh vật dụng vàsố lượng bạn dạng phát hành.

Ký hiệu bạn đánhmáy và số lượng bản phát hành trình bày cuối khu vực lưu văn phiên bản (ô số 12, Phụ lục1).

2.4.Thông tin contact của cơ quan ban hành văn bản

Nếu buộc phải thiết, trongcác văn bản, sách vở hành bao gồm của cấp cho uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng những cấp ghithêm địa chỉ cơ quan, tổ chức, showroom thư năng lượng điện tử (email), số năng lượng điện thoại, sốfax, showroom trang thông tin điện tử (website).

Thông tin tương tác củacơ quan ban hành văn bạn dạng trình bày trang sau cùng của văn bản, dưới một đườngkẻ đường nét liền kéo dãn dài hết chiều ngang của vùng trình bày văn bạn dạng (ô số 13, Phụlục 1).

3.Bản sao và những thành phần thể thức phiên bản sao

3.1.Các loại phiên bản sao

Có 3 loại bạn dạng sao:

- bạn dạng sao y bảnchính: Là phiên bản sao nguyên văn từ phiên bản chính vị cơ quan phát hành bản bao gồm nhânsao với phát hành.

- bản sao lục: Là bảnsao lại toàn văn văn bạn dạng của phòng ban khác vày cơ quan thừa nhận văn bản được phépnhân sao với phát hành.

- phiên bản trích sao: Làbản sao lại một phần nội dung từ phiên bản chính bởi vì cơ quan ban hành bản bao gồm hoặccơ quan tàng trữ đang cai quản lý phiên bản chính thực hiện.

3.2.Các hiệ tượng sao

- Sao thông thường:Là vẻ ngoài sao bằng phương pháp trình bày lại văn bản văn bạn dạng cần sao.

- Sao photocopy: Làhình thức sao bằng phương pháp chụp lại văn phiên bản bằng sản phẩm photocopy, trang bị fax hoặc cácthiết bị chụp ảnh khác.

3.3.Thể thức với kỹ thuật trình diễn các yếu tắc thể thức phiên bản sao

- Để bảo đảm giá trịpháp lý và hiệu lực thi hành, các loại bạn dạng sao phải có một cách đầy đủ các yếu tắc thểthức bạn dạng sao. Những thành phần thể thức bạn dạng sao trình bày cuối văn bạn dạng cần sao,ngăn biện pháp với văn bạn dạng cần sao bằng một mặt đường kẻ nét liền, bao gồm độ dài hết chiềungang của vùng trình bày văn bản.

Vận dụng thể thức vàkỹ thuật trình bày các thành phần đề nghị để trình bày các yếu tố thể thứcbản sao tương ứng, đồng thời xem xét một số điểm như sau:

+ Tên cơ quan sao vănbản xác minh cấp uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng sao văn bản.

Tên phòng ban sao vănbản trình diễn góc trái, dòng đầu, ngay bên dưới đường chia cách với ngôn từ vănbản yêu cầu sao (ô số 14, Phụ lục 2).

+ Số và cam kết hiệu bảnsao: Số bạn dạng sao ghi thường xuyên từ số 01 trong một nhiệm kỳ cung cấp uỷ; ký kết hiệu bảnsao ghi phổ biến chữ viết tắt là "BS".

Số và cam kết hiệu phiên bản saotrình bày bằng vận dưới tên ban ngành sao văn bản (ô số 15, Phụ lục 2).

+ chỉ dẫn loại bảnsao giúp cho việc thống trị và sử dụng phiên bản sao. Tuỳ trực thuộc vào loại bạn dạng sao để ghichỉ dẫn loại bạn dạng sao là: Sao y phiên bản chính, sao lục, hoặc trích sao.

Chỉ dẫn loại bản saotrình bày góc phải, dòng dầu, ngang với tên ban ngành sao văn bạn dạng (ô số 16, Phụlục 2).

+ Địa danh và ngày,tháng, năm sao văn bản trình bày dưới hướng dẫn loại bạn dạng sao (ô số 17, Phụ lục2).

+ Chức vụ, chữ ký, họtên của fan ký sao trình bày dưới địa điểm và ngày, tháng, năm sao văn phiên bản (ôsố 18a, 18b, 18c, Phụ lục 2).

+ Dấu phòng ban saotrình bày dưới chức vụ người ký sao (ô số 19, Phụ lục 2).

+ khu vực nhận bạn dạng saotrình bày bên dưới số và ký hiệu phiên bản sao (ô số 20, Phụ lục 2).

- Đối với văn phiên bản saolục các lần chỉ trình diễn một lần thể thức sao lục. Trường hợp văn phiên bản cầnsao hết trang thì trình bày các yếu tố thể thức bản sao vào trang new vàđánh số trang tiếp theo sau số trang của văn phiên bản cần sao, thân trang cuối văn bảncần sao với trang trình diễn các yếu tắc thể thức phiên bản sao đóng dấu gần cạnh lai.

- Đối với bạn dạng saobằng hình thức photocopy

+ giả dụ photocopy vănbản buộc phải sao cùng có trình bày các thành phần thể thức bản sao thì bản sao đó cógiá trị pháp luật như bản chính.

+ ví như photocopy vănbản phải sao tuy nhiên không trình bày các nguyên tố thể thức bạn dạng sao thì phiên bản saođó chỉ có giá trị thông tin, tham khảo.

4.Phông chữ, khổ giấy, định lề trang văn bản, số trang cùng phụ lục

4.1.Phông chữ

Phông chữ trình bàytrên văn bạn dạng của Đảng là bộ mã các ký trường đoản cú chữ Việt theo Tiêu chuẩn TCVN6909:2001 (mẫu trình diễn các thành phần thể thức văn bản và phiên bản sao văn bạn dạng tạiPhụ lục 3).

4.2.Khổ giấy

Văn bản của Đảngtrình bày trên khổ giấy A4 (210 milimet x 297 mm). Những loại văn bản, sách vở và giấy tờ hànhchính trình bày trên khổ giấy A4 hoặc A5 (148 milimet x 210 mm) hoặc áp dụng mẫu insẵn.

4.3.Định lề trang văn bản

- Văn phiên bản của Đảngtrình bày theo chiều dọc củ của trang giấy (định hướng bạn dạng in theo chiều dọc),vùng trình bày như sau:

+ Lề trên: bí quyết méptrên trang giấy trăng tròn mm.

+ Lề dưới: biện pháp mépdưới trang giấy trăng tròn mm.

+ Lề trái: phương pháp méptrái trang giấy 30 mm.

+ Lề phải: cách mépphải trang giấy 15 mm.

Trường đúng theo văn bạn dạng inhai mặt, mặt sau vùng trình diễn như sau:

+ Lề trên: biện pháp méptrên trang giấy đôi mươi mm.

+ Lề dưới: bí quyết mépdưới trang giấy trăng tròn mm.

+ Lề trái: phương pháp méptrái trang giấy 15 mm.

+ Lề phải: giải pháp mépphải trang giấy 30 mm.

- Trường phù hợp nội dungvăn phiên bản có các bảng biểu thì rất có thể trình bày theo chiều ngang của trang giấy(định hướng phiên bản in theo hướng ngang). Căn cứ vùng trình diễn văn phiên bản theo chiềudọc để trình bày văn bạn dạng theo chiều ngang cho phù hợp.

4.4.Số trang văn bản

Văn phiên bản có nhị trangtrở lên bắt buộc ghi số trang bằng văn bản số Ả-rập.

Số trang trình bàytại điểm giữa, biện pháp mép bên trên trang giấy 10 mm và phương pháp đều hai mép phải, tráicủa phần bao gồm chữ; không viết số trang đối với trang lắp thêm nhất.

4.5.Phụ lục văn bản

Trường thích hợp văn phiên bản cóphụ lục kèm theo phải có hướng dẫn về phụ lục. Phụ lục văn phiên bản phải có tiêu đề;văn bản có từ hai phụ lục trở lên phải ghi số lắp thêm tự phụ lục bằng văn bản số Ả-rập.

Phụ lục văn bạn dạng trìnhbày trang giấy riêng; từ "Phụ lục" với số đồ vật tự của phụ lục trình bàythành một loại riêng, vị trí trung tâm văn bản. Title của phụ lục trình diễn dưới từ"Phụ lục" với số sản phẩm tự của phụ lục.

III- TỔ CHỨC THỰCHIỆN

2. Các cấp uỷ, thủtrưởng cơ quan, tổ chức triển khai đảng bao gồm trách nhiệm triển khai Hướng dẫn này.

Cơ quan lại Uỷ ban Kiểmtra Trung ương, Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an tw và Đảng uỷ Ngoàinước ví dụ hoá một trong những điểm trong khuyên bảo này cho tương xứng với điểm sáng tổchức và hoạt động của cơ quan uỷ ban kiểm tra, tổ chức đảng vào quân đội,công an với ở nước ngoài.

3. Giao Cục tàng trữ Vănphòng tw Đảng phía dẫn, kiểm tra, theo dõi việc triển khai Hướng dẫnnày; lời khuyên sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế sửa chữa khi nên thiết.

Nơi nhận: - các tỉnh uỷ, thành uỷ, - các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ, ban chỉ đạo, tè ban, hội đồng trực thuộc Trung ương, - Báo, tạp chí, đơn vị xuất phiên bản trực nằm trong Trung ương, - Cục lưu trữ Văn phòng trung ương Đảng, - giữ Văn phòng tw Đảng.

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Bùi Văn Thạch

PHỤ LỤC 1

*

Ghi chú:

1. Title "Đảng cùng sản Việt Nam";

2. Thương hiệu cơ quan phát hành văn bản;

3. Số và ký kết hiệu văn bản;

4. Địa danh và ngày, tháng, năm phát hành văn bản;

5a. Tên một số loại văn bản và trích yếu câu chữ văn bản;

5b. Trích yếu câu chữ công văn;

6. Nội dung văn bạn dạng (có thể nhiều trang);

7a, 7b, 7c. Quyền hạn, chức vụ, họ tên với chữ ký của người có thẩm quyền;

8. Vết cơ quan, tổ chức phát hành văn bản;

9a, 9b. Khu vực nhận văn bản;

10a, 10b. Vết chỉ cường độ mật, mức độ khẩn;

11a. Hướng dẫn về phạm vi lưu lại hành,

11b. Chỉ dẫn về dự thảo văn bản;

12. Cam kết hiệu người đánh máy và số lượng bạn dạng phát hành;

13. Thông tin contact của cơ quan phát hành văn bản.

PHỤ LỤC 2