Tỷ lệ đóng góp BHXH năm 2022 là bao nhiêu? Trong bài viết này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sẽ tin tức đến mọi fan mức đóng góp BHXH nên vào quỹ hưu trí (HT), quỹ nhỏ đau, bầu sản (ÔĐ-TS), quỹ tai nạn ngoài ý muốn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN), bảo đảm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) với NLĐ (không nằm trong khối nhà nước) và người sử dụng lao động trong năm 2022.

Bạn đang xem: Mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2021


*
Mục lục bài xích viết

1. Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động Việt Nam

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0%

0%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

20%

10.5%

Tổng cùng 30.5%

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0,5%

0%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

20,5%

10.5%

Tổng cùng 31%

Người thực hiện lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0,5%

1%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

21,5%

10.5%

Tổng cùng 32%

Riêng so với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, tất cả văn bản đề nghị với được bộ LĐ-TB&XH thuận tình thì được đóng góp vào quỹ TNLĐ-BNN với tầm thấp rộng là (0.3%).

Lưu ý: Mức đóng nêu trên ko áp dụng so với các phòng ban nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - làng hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị chức năng sự nghiệp công lập do chi phí nhà nước đảm bảo chi thường xuyên xuyên. Những đối tượng người dùng này đóng góp BHXH theo mức sau:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.5%

1%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

21.5%

10.5%

Tổng cộng 32%

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2022

2. Mức đóng góp BHXH bắt buộc với người lao đụng nước ngoài

Người áp dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0%

-

3%

8%

-

-

-

1.5%

20%

9.5%

Tổng cộng 29.5%

- người sử dụng lao đụng đóng 14%.

Xem thêm: Phim Việt Nam: Sống Chung Với Mẹ Chồng: ( Tập 2 Sống Chung Với Mẹ Chồng Tập Cuối

- bạn lao đụng đóng 8%.

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0,5%

-

3%

8%

-

-

-

1.5%

20,5%

9.5%

Tổng cùng 30%

Riêng đối với doanh nghiệp chuyển động trong những ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đầy đủ điều kiện, tất cả văn bạn dạng đề nghị cùng được cỗ LĐ-TB&XH chấp thuận đồng ý thì được đóng góp vào quỹ TNLĐ-BNN với tầm thấp rộng là (0.3%).

Căn cứ pháp lý:

-Luật An toàn, vệ sinh lao đụng 2015;

-Luật BHXH 2014;

-Luật bài toán làm 2013;