Excel cho canhorichstartanphu.com 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Bạn hoàn toàn có thể có ưa thích cá thể là hiển thị những giá trị bởi không vào một ô, hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng bảng tính tuân thủ theo đúng tập hòa hợp tiêu chuẩn định hình yêu cầu các bạn ẩn những giá trị bằng không. Tất cả vài phương pháp để hiển thị hoặc ẩn những giá trị bằng không.

Bạn đang xem: Không hiện công thức trong excel


*

Đôi khi chúng ta không muốn các giá trị bằng không (0) hiện trên những trang tính, cơ hội khác chúng ta lại bắt buộc hiển thị chúng. Cho dù việc ẩn hoặc hiện các số không là vì tiêu chuẩn chỉnh định dạng hay sở trường của bạn, luôn luôn có một số phương pháp để làm điều này.

Ẩn hoặc hiển thị tất cả các giá trị bằng không trên một trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn mang lại trang tính này, hãy chọn một trang tính, rồi thực hiện trong những thao tác sau:

Để hiển thị các giá trị bằng không (0) trong các ô, nên chọn hộp kiểm Hiện số không trong các ô có mức giá trị bằng không.

Để hiển thị các giá trị bằng không (0) bên dưới dạng các ô trống, hãy vứt chọn hộp kiểm Hiện số không trong những ô có mức giá trị bằng không.

Ẩn các giá trị bằng không trong các ô đã chọn

Các đoạn này giúp ẩn các giá trị bằng không trong các ô đã chọn bằng phương pháp dùng một định hình số. Những giá trị ẩn chỉ lộ diện trong thanh công thức và không in ra. Nếu cực hiếm ở trong những ô này chuyển thành một quý giá khác không, thì giá trị này sẽ hiển thị vào ô với định dạng của chính nó sẽ giống như như định dạng số thông thường.

Chọn những ô tất cả chứa những giá trị bởi không (0) mà bạn có nhu cầu ẩn.

Bạn rất có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, nhấp chuột Định dạng > Định dạng Ô.

*

Bấm Số > Tùy chỉnh.

Trong hộp Loại, nhập 0;-0;;
, rồi click chuột OK.

Để hiển thị các giá trị ẩn:

Chọn những ô có các số ko (0) bị ẩn.

Bạn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, nhấp chuột Định dạng > Định dạng Ô.

Bấm Số > Chung để vận dụng định dạng số khoác định, rồi bấm OK.

Ẩn các giá trị bằng không do công thức trả về

Chọn ô có chứa giá bán trị bởi không (0).

Trên tab Trang đầu, nhấn vào mũi tên ko kể Định dạng tất cả Điều kiện > phép tắc Tô sáng Ô Bằng.

Trong hộp bên trái, nhập 0.

Trong hộp mặt phải, hãy lựa chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong hộp Định dạng Ô, click chuột tab Phông.

Trong hộp Màu, lựa chọn màu trắng, rồi bấm OK.

Hiển thị số không dưới dạng ô trống hoặc có thể dấu gạch nối

Dùng hàm IF để thực hiện thao tác làm việc này.

*

Dùng một công thức như thế này để trả về một ô trống khi quý hiếm là số không:

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Dưới đó là cách hiểu công thức. Ví như 0 là tác dụng của (A2-A3), ko hiển thị 0 – ko hiển thị gì (chỉ báo bởi dấu ngoặc kép “”). Nếu điều đó không đúng, hiển thị công dụng của A2-A3. Nếu như bạn không ao ước ô trống mà hy vọng hiển thị một thứ nào đấy khác số 0, đặt một vệt gạch nối "-" hoặc một cam kết tự khác giữa những dấu ngoặc kép.

Ẩn những giá trị bởi không trong report PivotTable

Bấm vào report PivotTable.

Trên tab Phân tích, trong nhóm PivotTable, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí & Định dạng, rồi triển khai một hoặc nhiều thao tác làm việc sau:

Thay đổi bí quyết hiển thị lỗi chọn hộp kiểm Với những giá trị lỗi hiện dưới Định dạng. Trong hộp, hãy nhập giá bán trị bạn muốn hiển thị núm cho lỗi. Để hiển thị các lỗi bên dưới dạng các ô trống, hãy xóa khỏi mọi cam kết tự vào hộp.

Thay đổi biện pháp hiển thị ô trống chọn hộp kiểm Với ô trống hiện. Vào hộp, hãy nhập giá trị bạn muốn hiển thị trong những ô trống. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký tự vào hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi chúng ta không muốn các giá trị bằng không (0) hiện tại trên những trang tính, cơ hội khác bạn lại đề nghị hiển thị chúng. Mặc dù việc ẩn hoặc hiện các số không là vì tiêu chuẩn định dạng hay sở thích của bạn, luôn luôn có một số cách để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn tất cả các giá bán trị bởi không bên trên trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn mang lại trang tính này, hãy lựa chọn 1 trang tính, rồi thực hiện trong những thao tác sau:

Để hiển thị những giá trị bằng không (0) trong các ô, lựa chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong những ô có mức giá trị bởi không.

Để hiển thị những giá trị bởi không dưới dạng ô trống, vứt chọn vỏ hộp kiểm Hiển thị số không trong những ô có giá trị bởi không.

Sử dụng format số nhằm ẩn các giá trị bằng không trong số ô đang chọn

Thực hiện nay theo quá trình này nhằm ẩn các giá trị bằng không trong ô sẽ chọn. Nếu quý giá ở trong số những ô này đưa thành giá trị khác không, định hình của quý hiếm đó sẽ tựa như như định hình số thông thường.

Chọn đa số ô tất cả chứa các giá trị bằng không (0) mà bạn muốn ẩn.

Bạn có thể sử dụng Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, nhấn vào Định dạng > Định dạng Ô.

Trong list Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các giá trị ẩn chỉ xuất hiện trong thanh phương pháp — hoặc trong ô nếu bạn chỉnh sửa vào ô — và không in ra.

Để hiển thị lại những giá trị ẩn, chọn các ô, rồi dấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, trong đội Ô, trỏ vào Định dạng, rồi bấm Định dạng Ô. Trong list Thể loại, bấm Chung để vận dụng định dạng số khoác định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp bên trên tab Số.


Sử dụng định hình có đk để ẩn các giá trị bởi không bởi vì một bí quyết trả về

Chọn ô tất cả chứa giá trị bằng không (0).

Trên tab Nhà, trong nhóm Kiểu, bấm mũi tên bên cạnh Định dạng có Điều kiện, trỏ vào Tô sáng nguyên tắc Ô, rồi bấm Bằng.

Trong hộp bên trái, nhập 0.

Trong hộp bên phải, nên lựa chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong hộp Màu, lựa chọn màu trắng.

Xem thêm: Hoa Mai Ngày Tết Và Ý Nghĩa Hoa Mai Ngày Tết, Ý Nghĩa Của Hoa Mai, Hoa Đào, Cây Quất Ngày Tết

Sử dụng bí quyết để hiển thị các số không dưới dạng ô trống hoặc giấu gạch nối

Để triển khai tác vụ này, áp dụng hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ rất có thể dễ gọi hơn nếu bạn xào luộc nó vào một trong những trang tính trống.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số thiết bị hai bị trừ khỏi (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi giá trị là ko (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về dấu gạch ngang khi quý giá là ko (-)

Để biết thêm thông tin về cách thực hiện hàm này, coi Hàm IF.

Ẩn các giá trị bởi không trong report PivotTable

Bấm vào report PivotTable.

Trên tab Tùy chọn, trong đội Tùy lựa chọn PivotTable, hãy click chuột mũi tên ko kể Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí và Định dạng, rồi triển khai một hoặc nhiều thao tác làm việc sau:

Thay đổi hiển thị lỗi lựa chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi, hiển thị bên dưới Định dạng. Vào hộp, nhập giá bán trị bạn muốn hiển thị núm cho lỗi. Để hiển thị những lỗi dưới dạng ô trống, xóa hầu như ký tự trong hộp.

Thay đổi biện pháp hiển thị ô trống chọn hộp kiểm Với những ô trống, hiển thị. Trong hộp, nhập giá bán trị bạn muốn hiển thị trong ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi cam kết tự vào hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi bạn không muốn các giá trị bằng không (0) hiện trên những trang tính, thời điểm khác chúng ta lại đề nghị hiển thị chúng. Mặc dầu việc ẩn hoặc hiện các số không là vì tiêu chuẩn chỉnh định dạng hay sở trường của bạn, luôn luôn có một số phương pháp để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn tất cả các giá trị bằng không trên trang tính

Bấm vào canhorichstartanphu.com Office mục ,

*
, nhấn vào Excel lựa chọn ,rồi nhấp chuột danh mục Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn mang đến trang tính này, hãy chọn một trang tính, rồi thực hiện giữa những thao tác sau:

Để hiển thị những giá trị bởi không (0) trong các ô, lựa chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong những ô có giá trị bằng không.

Để hiển thị những giá trị bằng không bên dưới dạng ô trống, quăng quật chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong các ô có mức giá trị bởi không.

Sử dụng định dạng số để ẩn các giá trị bởi không trong các ô vẫn chọn

Thực hiện theo tiến trình này để ẩn những giá trị bởi không trong ô sẽ chọn. Nếu giá trị ở trong những ô này đưa thành giá trị khác không, định dạng của giá trị đó sẽ tương tự như như format số thông thường.

Chọn đều ô bao gồm chứa các giá trị bằng không (0) mà bạn có nhu cầu ẩn.

Bạn rất có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, trong đội Ô, bấm Định dạng > Định dạng Ô.

Trong list Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các quý hiếm bị ẩn chỉ lộ diện trong thanh công

*
— hoặc trong ô nếu như khách hàng chỉnh sửa trong ô — và không in ra.

Để hiển thị lại các giá trị ẩn, chọn các ô, sau đó trên tab Nhà, trong team Ô, trỏ vào Định dạng, với bấm Định dạng Ô. Trong list Thể loại, bấm Chung để vận dụng định dạng số khoác định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp bên trên tab Số.


Sử dụng format có đk để ẩn các giá trị bởi không bởi một bí quyết trả về

Chọn ô tất cả chứa giá chỉ trị bởi không (0).

Trên tab Trang đầu, trong team Kiểu, nhấp chuột mũi tên xung quanh Định dạng Có đk > luật lệ Tô sáng Ô > Bằng.

Trong hộp mặt trái, nhập 0.

Trong hộp bên phải, hãy lựa chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong vỏ hộp Màu, lựa chọn màu trắng.

Sử dụng bí quyết để hiển thị những số không dưới dạng ô trống hoặc che dấu gạch nối

Để thực hiện tác vụ này, thực hiện hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ rất có thể dễ hiểu hơn ví như bạn xào luộc nó vào một trang tính trống.

Tôi làm nắm nào để xào nấu ví dụ?

Chọn lấy một ví dụ trong nội dung bài viết này.


Quan trọng: Không chọn những tiêu đề mặt hàng hoặc cột.


*

Chọn một lấy ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy sinh sản một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để biến hóa giữa xem hiệu quả và xem công thức trả về kết quả, thừa nhận CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức> nhóm Kiểm nghiệm công thức > hiện tại Công thức.

Sau khi sao chép ví dụ vào trang tính trống, chúng ta có thể điều chỉnh cho cân xứng với yêu cầu của bạn.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số thiết bị hai bị trừ khỏi (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi giá trị là không (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về lốt gạch ngang khi giá trị là ko (-)

Để biết thêm tin tức về cách áp dụng hàm này, xem Hàm IF.

Ẩn những giá trị bởi không trong báo cáo PivotTable

Bấm vào báo cáo PivotTable.

Trên tab Tùy chọn, trong đội Tùy chọn PivotTable, hãy bấm chuột mũi tên ngoại trừ Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí và Định dạng, rồi tiến hành một hoặc nhiều làm việc sau:

Thay thay đổi hiển thị lỗi lựa chọn hộp kiểm Với những giá trị lỗi, hiển thị dưới Định dạng. Trong hộp, nhập giá trị bạn muốn hiển thị vắt cho lỗi. Để hiển thị các lỗi dưới dạng ô trống, xóa rất nhiều ký tự trong hộp.

Thay đổi cách hiển thị ô trống chọn hộp kiểm Với những ô trống, hiển thị. Vào hộp, nhập giá trị bạn có nhu cầu hiển thị vào ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký kết tự vào hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa vỏ hộp kiểm.