Với Album được share trong ứng dụng Ảnh

*
, bạn cũng có thể chia sẻ ảnh và đoạn clip chỉ với những người dân bạn chọn. Bọn họ cũng rất có thể thêm ảnh, clip và dấn xét của riêng rẽ mình. Album được share hoạt cồn với hoặc không đề xuất Ảnh iCloud và Kho ảnh của tôi.

Bạn đang xem: Khi sao việt chuộng “mốt hở hang”


Đi tới tải đặt 

*
 > <tên của bạn> > iCloud > Ảnh, kế tiếp bật Album được phân tách sẻ.


Chạm vào Album, chạm vào , sau đó chạm vào Album được share mới.

Đặt tên đến album, tiếp đến chạm vào Tiếp.

Chọn những người sẽ mời hoặc nhập add email hoặc số điện thoại, tiếp nối chạm vào Tạo.


Chạm vào Album, sau đó chọn một album được phân tách sẻ.

Chạm vào , kế tiếp bật trang web công khai.

Khi Trang web công khai minh bạch được bật, ngẫu nhiên người nào có URL cũng rất có thể xem album.


Chạm vào Album, chọn 1 album được chia sẻ, tiếp đến chạm vào .

Chọn toàn bộ các mục bạn có nhu cầu thêm, tiếp đến chạm vào Xong.

Thêm dấn xét (tùy chọn), tiếp nối chạm vào Đăng.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Lái Xe Grabbike Chi Tiết, Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Xế Grabbike


Chọn album được phân tách sẻ, đụng vào , tiếp đến thực hiện bất kỳ tác vụ làm sao sau đây:

Thêm fan đăng ký: chạm vào Mời đa số người, tiếp nối nhập tên của rất nhiều người đăng ký bạn có nhu cầu thêm vào.

Người đăng ký hoàn toàn có thể thêm hình ảnh và clip vào album. Tắt nút người đăng ký hoàn toàn có thể đăng nhằm chỉ các bạn mới rất có thể thêm ảnh và video.

Xóa fan đăng ký: va vào tên của tín đồ đăng ký, tiếp đến chạm vào Xóa bạn đăng ký.

Tắt thông báo: va vào nút Thông báo. đụng lại để nhảy thông báo.


Để xóa ảnh hoặc clip khỏi một album được phân chia sẻ, chúng ta phải là chủ cài đặt của album đó.

Xóa hình ảnh và video: vào album được phân chia sẻ, chạm vào Chọn. Chọn ảnh hoặc video bạn có nhu cầu xóa, kế tiếp chạm vào

*
.

Xóa dìm xét: trong lúc xem dấn xét ở một ảnh được chia sẻ, va và giữ, tiếp nối chạm vào Xóa.


Trong Album, cuộn mang lại Album được phân tách sẻ, tiếp đến chạm vào Xem vớ cả.

Chạm vào Sửa, tiếp nối chạm vào thương hiệu của album cùng nhập tên mới.


Khi các bạn nhận được lời mời, hãy đụng vào

*
, kế tiếp chạm vào Chấp nhận. Chúng ta cũng có thể chấp nhấn lời mời vào email.


Ghi chú: Để áp dụng Album được phân tách sẻ, iPhone của khách hàng phải được liên kết vào internet. Album được share hoạt cồn trên cả mạng Wi-Fi và mạng di động. Cước phí tài liệu di động rất có thể áp dụng. Hãy xem kết nối iPhone vào internet.