Sau lúc nhập tài liệu vào bảng Excel, các bạn sẽ cần thống kê lại lại hầu như giá trị quan trọng mà phiên bản thân muốn muốn. Cũng chính vì vậy, khi thao tác trên những trang tính bạn phải dùng đến những hàm nhằm hỗ trợ. Hãy thuộc Điện thứ XANH tổng hợp phần đa hàm những thống kê trong Excel cơ bản, thường áp dụng nhất sẽ giúp ích cho công việc nhé!


Ví dụ trong bài được tiến hành trên laptop hệ quản lý điều hành Windows phiên bạn dạng Excel 2019, bạn cũng có thể áp dụng tương tự như trên những phiên bản Excel khác như: 2007, 2010, 2013, 2016, 2017 và Microsoft Excel 365.

Bạn đang xem: Hàm thống kê trong excel 2007


Công thức của hàm COUNT: 

=COUNT(value1, value2, ...)

Trong đó: 

Value1: Là tham chiếu ô hoặc hàng ô bao gồm chứa giá trị số mà bạn có nhu cầu đếm.Value2: Là tham chiếu ô hoặc hàng ô bổ sung có cất giá trị số mà bạn muốn đếm.

Ví dụ: Đếm số lượng học viên được dìm học bổng vào bảng dữ liệu.

Nhập công thức: =COUNT(G2:G12) và dấn Enter. Ta được tác dụng là 4, tức thị trong bảng dữ liệu bên dưới có 4 bạn học sinh được nhấn học bổng.

2 Hàm COUNTA

Hàm COUNTA là hàm đếm con số ô không trống trong hàng ô được giải pháp trước. 


Công thức của hàm COUNTA: 

=COUNTA(value1, value2, ...)

Trong đó: 

Value1: Là tham chiếu ô hoặc hàng ô tất cả chứa quý giá mà bạn muốn đếm.Value2: Là tham chiếu ô hoặc dãy ô bổ sung cập nhật có đựng giá trị mà bạn muốn đếm.

Ví dụ: Đếm số lượng học sinh xếp một số loại Đạt vào bảng dữ liệu bên dưới.

Nhập công thức: =COUNTA(F2:F12) và dìm Enter. Ta được công dụng là 7, tức thị trong bảng tài liệu có 7 bạn học sinh được xếp nhiều loại Đạt.

3 Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF là hàm đếm số lượng ô đáp ứng theo điều kiện cho trước. 


Công thức của hàm COUNTIF: 

=COUNTIF(range,criteria)

Trong đó: 

range: Vùng tài liệu có đựng giá trị mà bạn có nhu cầu thống kê.criteria: Điều kiện nhằm lọc đếm kết quả trong vùng dữ liệu.

Ví dụ: Đếm số lượng học viên có điểm mức độ vừa phải từ 8 trở lên.

Nhập công thức: =COUNTIF(E2:E12,">=8") và nhấn Enter. Ta được kết quả là 4, tức thị trong bảng dữ liệu dưới có 4 bạn học viên đạt điểm vừa phải từ 8 trở lên.

4 Hàm COUNTIFS

Hàm COUNTIFS là hàm đếm con số ô đáp ứng theo nhiều điều kiện cho trước. 


Công thức của hàm COUNTIFS: 

=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…)

Trong đó: 

Criteria_range1: Vùng tài liệu có cất giá trị mà bạn có nhu cầu thống kê.Criteria1: Điều kiện nhằm lọc đếm tác dụng trong criteria_range1.Criteria_range2, criteria2,…: Vùng dữ liệu và điều kiện bổ sung.

Ví dụ: Đếm số lượng học sinh có điểm toán là 10 với điểm vừa phải từ 8 trở lên.

Nhập công thức: =COUNTIFS(B2:B12,"=10",E2:E12,">=8") cùng nhấn Enter. Ta được hiệu quả là 2, tức thị trong bảng dữ liệu bên dưới, có 2 bạn học viên đạt điểm toán là 10 với điểm vừa phải từ 8 trở lên.

5 Hàm COUNTBLANK

Hàm COUNTBLANK là hàm đếm số lượng ô trống trong một vùng dữ liệu. 


Công thức của hàm COUNTBLANK: =COUNTBLANK(Range).

Trong đó: 

Range: Là vùng tài liệu mà bạn muốn đếm ô trống.

Ví dụ: Đếm con số ô trống trong cột XẾP LOẠI.

Nhập công thức: =COUNTBLANK(F2:F12) và dìm Enter. Ta được hiệu quả là 4, tức là trong cột xếp loại mặt dưới, tất cả 4 ô trống.

6 Hàm SUMIF

Hàm SUMIF là hàm tính tổng mức vốn theo điều kiện cho trước. 


Công thức của hàm SUMIF: 

=SUMIF(range, criteria, sum_range)

Trong đó: 

Range: Là vùng dữ liệu mà bạn muốn xét điều kiện.Criteria: Điều kiện nhằm xét các ô bắt buộc tính tổng.Sum_range: Tính tổng vùng tài liệu có dữ liệu cân xứng với điều kiện.

Ví dụ: Tính tổng vốn học bổng dành riêng cho học sinh tất cả điểm toán là 10.

Nhập công thức: =SUMIF(B2:B12,"=10",G2:G12) và nhận Enter. Ta được hiệu quả là 4.000.000, nghĩa là tổng vốn học bổng đề nghị trao cho học sinh có điểm toán là 10 là 4.000.000.

7 Hàm SUMIFS

Hàm SUMIFS là hàm tính tổng giá chỉ trị theo rất nhiều điều kiện đến trước. 


Công thức của hàm SUMIFS: 

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,...)

Trong đó: 

Sum_range: Là vùng dữ liệu mà bạn có nhu cầu tính tổng.Criteria_range1: Là vùng tài liệu mà bạn muốn xét điều kiện.

Xem thêm: Cách Reset Toàn Bộ Máy Tính Win 7, 8, 10 Đơn Giản Nhất, Cách Reset Laptop Win 10 Vẫn Không Mất Dữ Liệu

Criteria1: Điều kiện để xét những ô vào criteria_range1.Criteria_range2, criteria2,...: Là vùng dữ liệu và điều kiện bổ sung để khẳng định giá trị phải tính tổng.

Ví dụ: Tính tổng giá trị học bổng giành riêng cho học sinh tất cả điểm của 3 môn toán, lý, hóa từ bỏ 8 trở lên.

Nhập công thức: =SUMIFS(G2:G12,B2:B12,">=8",C2:C12,">=8",D2:D12,">=8") và nhận Enter. Ta được hiệu quả là 5.000.000.

8 Hàm RANK

Hàm RANK là hàm xếp hạng một quý giá trong vùng dữ liệu hay danh sách.


Công thức của hàm RANK: 

=RANK(number,ref, order)

Trong đó: 

Number: Là quý giá mà bạn có nhu cầu xếp hạng.Ref: Là vùng dữ liệu có chứa giá trị mà bạn có nhu cầu biết giao diện của quý hiếm đó.Order: Là kiểu bố trí tăng dần hoặc sút dần. Trường hòa hợp order=0 (mặc định nếu quăng quật qua) thì quý giá so với vùng dữ liệu sẽ được sắp xếp theo máy tự giảm dần. Trái lại nếu không giống 0 thì thu xếp tăng dần.

Ví dụ: xếp hạng điểm 8 trong cột điểm trung bình.

Nhập công thức: =RANK(E12,E2:E12) và nhấn Enter. Ta được hiệu quả là 4.

9 Hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE là hàm tính giá trị trung bình trong một vùng dữ liệu cho trước.


Công thức của hàm AVERAGE: 

=AVERAGE(number1;number2;…numbern)

Trong đó: 

number1: Là giá trị trước tiên để tính trung bình.number2: Là giá chỉ trị thứ hai để tính trung bình.numbern: Là giá trị sau cùng để tính trung bình.

Ví dụ: Tính điểm vừa phải cột điểm lý.

Nhập công thức: =AVERAGE(C2:C12) với nhấn Enter. Ta được hiệu quả là 6.55.

10 Hàm COLUMN

Hàm COLUMN là hàm xác định vị trí cột của ô hoặc cột thứ nhất trong dãy ô vẫn tham chiếu.


Công thức của hàm COLUMN: =COLUMN(reference)

Trong đó: 

Reference: Là ô hoặc hàng ô mà bạn muốn xác xác định trí cột.

Ví dụ: Xác định vị trí cột của ô E1.

Nhập công thức: =COLUMN(E1) với nhấn Enter. Ta được tác dụng là 5.

11 Hàm ROW

Hàm ROW là hàm xác định vị trí mặt hàng của ô hoặc số 1 tiên trong hàng ô vẫn tham chiếu.


Công thức của hàm ROW: =ROW(reference)

Trong đó: 

Reference: Là ô hoặc dãy ô mà bạn có nhu cầu xác định vị trí hàng.

Ví dụ: Xác xác định trí bậc nhất tiên của hàng ô A1:G12.

Nhập công thức: =ROW(A1:G12) cùng nhấn Enter. Ta được công dụng là 1.

12 Hàm ROWS

Hàm ROWS là hàm tính tổng số sản phẩm trong một mảng dữ liệu.


Công thức của hàm ROWS: =ROWS(array)

Trong đó: 

Array: Là ô hoặc hàng ô mà bạn có nhu cầu xác định tổng cộng hàng.

Ví dụ: xác minh tổng số sản phẩm của dãy ô A1:G12.

Nhập công thức: =ROWS(A1:G12) với nhấn Enter. Ta được tác dụng là 12.


Trên phía trên là nội dung bài viết hướng dẫn chúng ta cách sử dụng những hàm thống kê lại cơ bạn dạng trong Excel nhằm thống kê công dụng cần tính toán. Chúc chúng ta thực hiện thành công! nếu có thắc mắc hãy giữ lại trong phần phản hồi nhé!


Từ khóa: hàm thống kê lại cơ bạn dạng trong excel, hàm thống kê trong excel, những hàm cơ bạn dạng excel, hàm thống kê, excel

Tổng đài hỗ trợ(Miễn mức giá gọi)

Gọi mua: 1800.1061 (7:30 - 22:00)

Kỹ thuật: 1800.1764 (7:30 - 22:00)

Khiếu nại: 1800.1063 (8:00 - 21:30)

Bảo hành: 1800.1065 (8:00 - 21:00)


*