tiếng em về đâu đường vắng tối khuya phân tử mưa bi thiết rơi nhịp bước đi đi giờ đồng hồ mưa nức nở bên trên hiên tiếng mưa nức nở trong tâm địa Thương đời ai mặc lên color tím bạn đem giọng ca để xóa nhức thương cơ mà sao đời anh chỉ biết đơn độc Tiếng ca khắc khoải tối đêm bao gồm nghe mát rượi trong tim Xin về khu vực bến mơ yên ả Em ơi anh vẫn thầm đi về ngõ hẹn bi thiết tênh tuyệt cuối phố vắng ko đèn soi bao gồm biết bên dưới khung trời mờ sương Anh mong chờ em có ánh xuân mang đến đời anh bởi vì em là chim trời nhớ mênh mông Mà anh là con tầu thiếu sảnh ga bọn họ gió bạt mưa xiêu vẹo Vẫn mong thoát khỏi cô liêu Xin dìu nhau đi mang đến tình yêu...

Bạn đang xem: Giờ em về đâu đường vắng đêm khuya


Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Các Bước Lên Kế Hoạch Du Lịch Tự Túc, 10 Điều Phải Nhớ Khi Lên Kế Hoạch Du Lịch Tự Túc

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.