*
Mục lục bài bác viết

Đối tượng cấp cho giấy chứng thực số CMND, CCCD cũ

Công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp có trọng trách cấp Giấy xác thực số CMND, số CCCD cũ cho công dân khi tất cả yêu cầu trong trường hợp: Mã QR code bên trên thẻ CCCD đính thêm chíp không có thông tin về số CMND, số CCCD cũ.

Bạn đang xem: Giấy xác nhận số cmnd cũ và mới

Lưu ý:

- trường hợp tin tức số CMND, số CCCD cũ của công dân không tồn tại trong cơ sở dữ liệu giang sơn về dân cư thì đề nghị công dân cung cấp phiên bản chính hoặc bạn dạng sao thẻ CCCD, bản sao CMND (nếu có).

Cơ quan liêu Công an nơi mừng đón đề nghị cấp thẻ CCCD triển khai tra cứu, xác minh qua tàng thư CCCD, giấy tờ hợp pháp vì chưng cơ quan tất cả thẩm quyền cấp rất có thể hiện thông tin số CMND, số CCCD để xác định đúng mực nội dung thông tin.

- ngôi trường hợp bao gồm đủ căn cứ thì cấp Giấy xác thực số CMND, số CCCD cho công dân, ngôi trường hợp không tồn tại căn cứ để chứng thực thì trả lời công dân bằng văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

Từ biện pháp này, các cơ quan liêu tổ chức, cá thể kiểm tra tin tức về số CCCD, số CMND của công dân trải qua việc quét mã QR code, ko yêu cầu công dân phải cung cấp Giấy xác nhận số CMND, CCCD.

*

Thời hạn cấp cho Giấy chứng thực số CMND, số CCCD

Thời hạn cấp Giấy xác thực số CMND, số CCCD buổi tối đa không thực sự 07 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày Công an dấn đủ hồ nước sơ đúng theo lệ.

Công dân rất có thể đăng ký kết cấp Giấy xác nhận số CMND, số CCCD trên Cổng dịch vụ thương mại công quốc gia, Cổng dịch vụ thương mại công cỗ Công an tại ngẫu nhiên cơ quan Công an nơi mừng đón hồ sơ cấp thẻ CCCD lúc công dân có thông tin số CMND, số CCCD trong các đại lý dữ liệu nước nhà về dân cư.

Xem thêm:

Kết quả giải quyết và xử lý sẽ được cập nhật, thông báo trên Cổng thương mại & dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cỗ Công an, khi công dân tất cả yêu ước được trả Giấy chứng thực số CMND, số CCCD đến địa chỉ cửa hàng theo yêu cầu thì công dân nên trả phí tổn chuyển phát theo quy định

Hiện hành, theo phương pháp tại Điều 15 Thông tứ 07/2016/TT-BCA (được sửa đổi, bổ sung cập nhật tại Thông tứ 40/2019/TT-BCA) thì:

- không tồn tại quy định về cấp giấy xác nhận số CCCD cũ.

- cấp giấy xác nhận số CMND cũ trong trường hợp:

+ Công dân được cấp Giấy chứng thực số CMND với tất cả các trường hợp đưa từ CMND 9 số sang thẻ CCCD.

+ khi đi đổi CMND 12 số qua CCCD, trường hợp trường hợp CMND số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số CMND cùng chữ) thì được cấp cho Giấy xác thực số CMND.

Ngoài ra, đối với trường phù hợp công dân vẫn được cấp thẻ CCCD nhưng chưa được cấp Giấy xác thực số CMND hoặc bị mất Giấy chứng thực số CMND thì cũng rất được cấp lại giấy xác nhận số CMND.

Khi nào cung cấp Giấy xác thực số CCCD cũ

Theo lao lý tại nguyên tắc Căn cước công dân 2014, Điều 13 Nghị định 137/2015/NĐ-CP thì mọi người chỉ có một số định danh duy nhất, đồng thời cũng là số thẻ CCCD tất cả 12 số, có cấu tạo gồm:

- 6 số là mã vắt kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, tp trực thuộc tw hoặc mã giang sơn nơi công dân đăng ký khai sinh

- 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Như vậy so với trường hòa hợp 01 fan đã được cung cấp CCCD mà kế tiếp được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh (đã tiến hành việc đk hộ tịch liên quan đến thông tin về giới tính, năm sinh mới) thì mã giới tính, mã năm sinh của công dân sẽ nắm đổi; khi đó sẽ có được số CCCD mới.

Như vậy, các trường thích hợp này vẫn phát sinh tình huống xin cung cấp Giấy xác thực số CCCD cũ.