Excel cho canhorichstartanphu.com 365 Excel mang lại canhorichstartanphu.com 365 dành đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong số hàm thống kê, để đếm con số ô thỏa mãn nhu cầu một tiêu chí; ví như để đếm tần số một tp nhất định mở ra trong danh sách khách hàng.

Bạn đang xem: Dùng hàm countif trong excel

Trong biểu mẫu đơn giản và dễ dàng nhất, COUNTIF mang lại biết:

=COUNTIF(Bạn ý muốn tìm nghỉ ngơi đâu?, bạn muốn tìm cực hiếm nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm những ô mà bạn muốn đếm. Phạm vi hoàn toàn có thể chứa số, mảng, phạm vi có tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu biện pháp chọn phạm vi trong một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô làm sao sẽ được đếm.

Ví dụ: chúng ta có thể sử dụng một trong những như 32, một đối chiếu như "> 32", một ô như B4, hoặc một từ bỏ như "táo".

COUNTIF chỉ áp dụng một tiêu chí duy nhất. Thực hiện COUNTIFS nếu bạn muốn dùng nhiều tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng các ví dụ này trong Excel, hãy sao chép dữ liệu trong bảng bên dưới rồi dính vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Tác dụng là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô đựng đào (giá trị trong A4) trong số ô trường đoản cú A2 tới A5. Hiệu quả là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo apple (giá trị vào A2) và cam (giá trị trong A3) trong những ô từ bỏ A2 tới A5. Tác dụng là 3. Bí quyết này áp dụng COUNTIF hai lần để khẳng định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chí ứng với cùng một biểu thức. Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 55 vào các ô từ B2 tới B5. Tác dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5. Dấu và (&) sáp nhập toán tử đối chiếu khác cùng với () và cực hiếm trong B4 nhằm đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Công dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,") hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các vấn đề Chung

Sự cố

Đã xẩy ra lỗi gì

Trả về quý giá sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Để khớp các chuỗi dài ra hơn nữa 255 ký tự, hãy sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi nhiều năm khác").

Xem thêm: Dân Văn Phòng Cúng ' Cầu Dừa Đủ Qua Môn ", Sinh Viên Đại Học Tôn Đức Thắng

Không trả về hiệu quả khi bạn mong muốn đợi gồm kết quả.

Đảm bảo gồm ghi đối số criteria trong vết ngoặc.

Công thức COUNTIF chạm chán lỗi #VALUE! khi tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xẩy ra khi công thức tất cả chứa hàm tham chiếu cho ô hoặc phạm vi vào một sổ làm việc đóng và những ô được xem toán. Để thiên tài này hoạt động, sổ làm việc khác cần được mở.

Những phương pháp thực hành giỏi nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không khác nhau chữ hoa, chữ hay trong chuỗi văn bản.

Criteria không phân biệt chữ hoa/thường. Nói cách khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng cam kết tự đại diện

Có thể cần sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) với dấu sao (*)—trong criteria. Một vệt chấm hỏi khớp cùng với một cam kết tự cá biệt bất kỳ. Một vết sao khớp cùng với chuỗi ký tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm vệt chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy nhập một lốt sóng (~) trước ký tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") đã tìm rất nhiều trường hợp bao gồm "táo" với chữ cái cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm cực hiếm văn bản, hãy đảm bảo an toàn dữ liệu không chứa khoảng trắng ở đầu, khoảng tầm trắng ở cuối, việc thực hiện không thống nhất vết trích dẫn thẳng và cong hoặc cam kết tự không in ra. Giữa những trường vừa lòng này, COUNTIF hoàn toàn có thể trả về cực hiếm không ước ao muốn.

Thử thực hiện hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, thực hiện phạm vi có tên

COUNTIF hỗ trợ các phạm vi đã đặt thương hiệu trong bí quyết (chẳng hạn như =COUNTIF(trái cây,">=32")-COUNTIF(trái cây,">85"). Phạm vi mang tên có thể nằm trong trang tính hiện tại, một trang tính khác trong thuộc sổ làm việc hoặc tự sổ làm việc khác. Để tham chiếu từ một sổ làm việc khác, sổ thao tác thứ hai đó cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không đếm những ô dựa vào màu fonts chữ hoặc nền ô. Tuy nhiên, Excel cung ứng Hàm do tín đồ dùng khẳng định (UDF) bằng phương pháp sử dụng các thao tác làm việc canhorichstartanphu.com Visual Basic for Applications (VBA) trên các ô dựa trên màu phông chữ hoặc nền. Đây là ví dụ về cách chúng ta có thể Đếm số ô gồm màu ô cố thể bằng cách sử dụng VBA.


Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.