Nghe u0111u1ecdc lu1ec7nh bu1eaft giu1eef, Nu0103m Cam su1eefng su1edd u0111u1ebfn nhu0169n cu1ea3 ngu01b0u1eddi, y khu00f4ng ngu1edd mu00ecnh lu1ea1i tra tay vu00e0o cu00f2ng su1ed1 8 trong 1 ku1ecbch bu1ea3n gu1ecdn gu00e0ng u0111u1ebfn khu00f4ng tu01b0u1edfng. Ku1ebf u0111u1ebfn hu00e0ng chu1ee5c nhu1eefng tu00ean giang hu1ed3 mu00e1u mu1eb7t nhu1ea5t trong thu1ebf giu1edbi ngu1ea7m cu1ee7a Nu0103m Cam cu0169ng lu1ea7n lu01b0u1ee3t sa lu01b0u1edbi phu00e1p luu1eadt, bu00e1o hiu1ec7u ngu00e0y tu00e0n cu1ee7a u0111u1ebf chu1ebf.

u00d4ng tru00f9m nhu01b0u2026 hu1ed5 giu1ea5y

Tu1eeb khi biu1ebft mu00ecnh bu1ecb u0111u01b0a vu00e0o tu1ea7m ngu1eafm, Nu0103m Cam khu00e1 ranh ma xu1ea3o quyu1ec7t, ngay cu1ea3 khi su00f2ng bu1ea1c cu1ee7a y bu1ecb triu1ec7t phu00e1 cu0169ng khu00f4ng lu1ed9 mu1eb7t. Nhu01b0ng quyu1ebft tu00e2m cu1ee7a Ban chuyu00ean u00e1n Z5-01, du01b0u1edbi su1ef1 chu1ec9 u0111u1ea1o cu1ee7a Thiu1ebfu tu01b0u1edbng Nguyu1ec5n Viu1ec7t Thu00e0nh (Tu1ed5ng Cu1ee5c phu00f3 Tu1ed5ng cu1ee5c Cu1ea3nh su00e1t – Bu1ed9 Cu00f4ng an) u0111u00e3 cu1ee7ng cu1ed1 u0111u01b0u1ee3c nhiu1ec1u chu1ee9ng cu1ee9, u0111u1eb7c biu1ec7t tu1eeb lu1eddi khai cu1ee7a Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d u0111u00e3 su00e1ng tu1ecf ku1ebb chu1ee7 mu01b0u trong vu1ee5 u00e1m su00e1t Dung Hu00e0 lu00e0 Nu0103m Cam, cu00f9ng vu1edbi u0111u00f3 nhiu1ec1u hou1ea1t u0111u1ed9ng ngu1ea7m phi phu00e1p cu1ee7a y cu0169ng u0111u01b0u1ee3c lu00e0m ru00f5. Vu1eady lu00e0, chu1ee9ng cu1ee9 tu1ed9i phu1ea1m cu1ee7a Nu0103m Cam u0111u00e3 khu00f4ng cu00f2n lu00e0 bu00ed mu1eadt, mu1ecdi ku1ebf hou1ea1ch cho lu1ea7n u201ccu1ea5t mu1ebb lu01b0u1edbiu201d cuu1ed1i cu00f9ng u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c tu00ednh tou00e1n tu1ec9 mu1ec9 vu00e0 hou00e0n tou00e0n bu00ed mu1eadt. Ai cu0169ng biu1ebft thu1ebf lu1ef1c cu1ee7a Nu0103m Cam lu1edbn nhu01b0u1eddng nu00e0o, cu00e1c trinh su00e1t gu1ea1o cu1ed9i thay phiu00ean nhau du1ea7m mu01b0a, u0111u1ed9i nu1eafng suu1ed1t ngu00e0y u0111u00eam bu00e1m su00e1t y u0111u1ec3 nu1eafm tou00e0n bu1ed9 quy luu1eadt u0111i lu1ea1i, cu00e1c u0111iu1ec3m Nu0103m Cam thu01b0u1eddng cu00f3 mu1eb7t u0111u1ec3 chuu1ea9n bu1ecb u201ccu1ea5t lu01b0u1edbiu201d khi thu1eddi cu01a1 chu00edn muu1ed3i.

Theo u0111u00f3, mu1ed9t ngu00e0y hiu1ebfm hoi Nu0103m Cam u0111i tu1eadp thu1ec3 du1ee5c u1edf Cu00f4ng viu00ean Tao u0110u00e0n, khou1ea3ng 7h y u0111u1ebfn uu1ed1ng cu00e0 phu00ea tru00ean u0111u01b0u1eddng Ngu00f4 Thu1eddi Nhiu1ec7m, sau u0111u00f3 chu1ea1y xe Spacy vu1ec1 nhu00e0 cu00f4 vu1ee3 bu00e9 u1edf 110 Tu00f4n Thu1ea5t Tu00f9ng (quu1eadn 1). Tu1ed5 trinh su00e1t thay nhau giu00e1m su00e1t Nu0103m Cam, u00e9m quu00e2n ngu1ed3i u1edf quu00e1n cu00e0 phu00ea cu00e1ch u0111u00f3 vu00e0i chu1ee5c thu01b0u1edbc, ngu01b0u1eddi vu1edd vu00e0o mua thuu1ed1c u1edf hiu1ec7u thuu1ed1c tu00e2y bu00ean cu1ea1nh, ngu01b0u1eddi du1ef1ng xe bu00ean u0111u01b0u1eddng ngu1ed3i u0111u1ee3i bu1ea1n vu00e0o mua u0111u0129a CDu2026 Chu01b0a u0111u01b0u1ee3c lu1ec7nh cu1ee7a chu1ec9 huy, cu00e1c trinh su00e1t phu1ea3i kiu00ean nhu1eabn chu1edd u0111u1ee3i. Bu1ed7ng trinh su00e1t thu1ea5y Nu0103m Cam, mu1edf cu1eeda bu01b0u1edbc ra ban cu00f4ng nu00f3i chuyu1ec7n u0111iu1ec7n thou1ea1i di u0111u1ed9ng. Cu00e1c trinh su00e1t giu1eadt thu00f3t: u201cLu1ed9 ru1ed3i chu0103ng? Y gu1ecdi u0111u00e0n em u0111u1ebfn giu1ea3i vu00e2y u01b0u2026u201d. Khu00f4ng ai bu1ea3o ai, trinh su00e1t tu1eadp trung cao u0111u1ed9 quan su00e1t mu1ecdi u0111u1ed9ng tu0129nh vu00e0 tiu1ebfp tu1ee5c kiu00ean nhu1eabn u0111u1ee3i lu1ec7nh.

Kim u0111u1ed3ng hu1ed3 chu1ec9 u0111u00fang 12h ngu00e0y 12/12/2001, Nu0103m Cam u0111u1ea9y cu1eeda bu01b0u1edbc ra, ngu01b0u1eddi giu1eef xe quay chiu1ebfc Spacy mu00e0u xu00e1m cu1ee7a y hu01b0u1edbng vu1ec1 phu00eda ngu00e3 ba Tu00f4n Thu1ea5t Tu00f9ng-Nguyu1ec5n Thu1ecb Minh Khai. Tru01b0u1edbc khi lu00ean xe, Nu0103m Cam lu1ea5y 50.000 u0111u1ed3ng u201cbou201d cho anh ta. Mu1ed9t trinh su00e1t tru1ebb, cao dong du1ecfng, quu1ea7n jean, u00e1o thun tru1eafng, mang ku00ednh u0111en, u0111ang ngu1ed3i vu1eaft vu1ebbo tru00ean xe Honda du1ef1ng bu00ean kia u0111u01b0u1eddng, bu1eadt du1eady, phu00f3ng nhanh qua u0111u01b0u1eddng ku00eau: u201cAnh Nu0103mu201d. Bu1ecb gu1ecdi giu1eadt giu1ecdng Nu0103m Cam quay lu1ea1i, theo phu1ea3n xu1ea1 thu00f3i quen, y chu00eca tay ra bu1eaft. Anh trinh su00e1t tru1ebb lu1ecbch su1ef1 bu1eaft tay vu00e0 nu00f3i vu1eeba u0111u1ee7 cho nhu1eefng ngu01b0u1eddi xung quanh nghe nhu01b0 hai ngu01b0u1eddi quen nhau: u201cAnh Nu0103m khu1ecfe khu00f4ng?u201d. Cu00e1i bu1eaft tay tu01b0u1edfng nhu01b0 vu00f4 hu1ea1i cu1ee7a anh trinh su00e1t u1ea5y hou00e0n tou00e0n khiu1ebfn tou00e0n thu00e2n Nu0103m cam giu1eadt nhu1eb9 nhu01b0 u0111iu1ec7n giu1eadt vu00ec bu1ecb bu1ea5m tru00fang huyu1ec7t, u0111u1ee3i cu00f3 vu1eady nhu1eefng trinh su00e1t cu00f2n lu1ea1i vu00f2ng tay qua eo Nu0103m Cam ku00e9o nhanh vu00e0o nhu00e0 ru1ed3i nu00f3i nhu1ecf bu00ean tai Nu0103m Cam: u201cAnh u0111u00e3 bu1ecb bu1eaftu201d. Tu1ea5t cu1ea3 chu1ec9 diu1ec5n ra chu01b0a u0111u1ea7y 10 giu00e2y u0111u1ed3ng hu1ed3, khu00f4ng ai u0111u1ec3 u00fd, ngay cu1ea3 ngu01b0u1eddi giu1eef xe, cu0169ng cu1ee9 tu01b0u1edfng Nu0103m Cam gu1eb7p ngu01b0u1eddi quen nu00ean tru1edf vu00e0o nhu00e0 tiu1ebfp khu00e1chu201d.

Sau u0111u00f3, 4-5 trinh su00e1t khu00e1c nhu00e0o tu1edbi, ngu01b0u1eddi cu1ea3nh giu1edbi ngou00e0i cu1eeda, ngu01b0u1eddi phu1ee5 u0111u01b0a Nu0103m Cam lu00ean lu1ea7u. Nhu00ecn u00e1nh mu1eaft cu1ee7a ngu01b0u1eddi thanh niu00ean, Nu0103m Cam bu1ed7ng lu1ea1nh tou00e1t ngu01b0u1eddi. Mu1ed9t u00fd nghu0129 thou00e1ng qua trong u0111u1ea7u y: u201cChu1eb3ng lu1ebd bu1ecdn u0111u00e0n em Dung Hu00e0 u0111i tu00ecm mu00ecnh u0111u1ec3 tru1ea3 thu00f9u201d. Ngu01b0u1eddi thanh niu00ean ru00fat thu1ebb chu00eca ra tru01b0u1edbc mu1eb7t Nu0103m Cam: u201cChu00fang tu00f4i lu00e0 cu00f4ng an, u0111u00e3 cu00f3 lu1ec7nh bu1eaft anhu201d. Nu0103m Cam thu1edf phu00e0o nhu1eb9 nhu00f5m vu1edbi u00fd nghu0129: u201cCu00f4ng an bu1eaft thu00ec cu00f2n mong cu00f3 ngu00e0y ra tu00f9, chu1ee9 tru1ea3 thu00f9 u00e2n ou00e1n giang hu1ed3 thu00ec chu1ebft lu00e0 cu00e1i chu1eafcu201d.

u00d4ng “tru00f9m” nhu01b0u2026 hu1ed5 giu1ea5y

Sau khi nghe u0111u1ecdc xong lu1ec7nh bu1eaft, Nu0103m Cam bu1ecb cu00f2ng vu1ec1 phu00eda tru01b0u1edbc, cu00f2n mu1eaft thu00ec bu1ecb bu1ecbt ku00edn nhu01b0 bu01b0ng. u0110u1ebfn lu00fac nu00e0y, cu00f3 lu1ebd vu00ec quu00e1 hou1ea3ng su1ee3, Nu0103m Cam gu1ea7n nhu01b0 nhu0169n ngu01b0u1eddi, u0111u0169ng quu1ea7n thu00ec u01b0u1edbt u0111u1eabm.

Đang xem: Tướng đầu bạc kể chuyện đánh án năm cam

Xem thêm: Bảng Giá Cước Điện Thoại Cố Định Vnpt Cho Cá Nhân, Gói Cước Dành Cho Điện Thoại Cố Định

Xem thêm: Có Thể Bạn Chưa Biết Hôm Nay Là Ngày Tỏ Tình Thế Giới, 20 Tháng 5 Là Ngày Gì Của Trung Quốc

Bu1ecbt mu1eaft xong, Nu0103m Cam u0111u01b0u1ee3c lu1ec7nh u0111u1ee9ng lu00ean u0111u1ec3 kiu1ec3m tra ngu01b0u1eddi, trong tu00fai quu1ea7n sou1ecdc chu1ec9 cu00f3 hai u0111iu1ec7n thou1ea1i di u0111u1ed9ng vu00e0 mu1ea5y chu1ee5c ngu00e0n tiu1ec1n lu1ebb. Hai trinh su00e1t xu1ed1c nu00e1ch u0111u01b0a Nu0103m Cam xuu1ed1ng chiu1ebfc xe Mazda u0111u1eddi mu1edbi u0111ang mu1edf cu1eeda chu1edd su1eb5n. Tu1ea5t cu1ea3 thu1eddi gian diu1ec5n ra nhanh chu00f3ng, u0111u00fang nhu01b0 du1ef1 kiu1ebfn.

Gu1ee5c ngu00e3 sau song su1eaft

Cu00e1nh cu1eeda phu00f2ng giam nu1eb7ng nu1ec1 khu00e9p lu1ea1i, tiu1ebfng khu00f3a vu00f2ng xu00edch vang lu00ean, bu01b0u1edbc chu00e2n cu00e1n bu1ed9 tru1ea1i giam xa du1ea7n, Nu0103m Cam nhu00ecn chung quanh, u0111u1ee9ng bu1ea5t u0111u1ed9ng nhu01b0 tru1eddi tru1ed3ng vu00ec khu00f4ng tin lu00e0 mu00ecnh u0111u00e3 bu1ecb bu1eaft, vu00e0 lu1ea7n bu1ecb bu1eaft nu00e0y chu1eafc khu00f3 cu00f3 ngu00e0y vu1ec1. Nu0103m Cam u00e1p ngu01b0u1eddi vu00e0o cu00e1nh cu1eeda su1eaft, nhu00ecn qua khou1ea3ng hu1edf cu1ee7a chu1ea5n song, nu00e9t mu1eb7t y tru1edf nu00ean thu1ea3m thiu1ebft. Nu0103m Cam lu1eb7ng lu1ebd ngu1ed3i xuu1ed1ng, lu01b0ng du1ef1a vu00e0o bu1ee9c tu01b0u1eddng xi mu0103ng lu1ea1nh ngu1eaft, mu1eaft chu1ea1m phu1ea3i bu1ee9c tu01b0u1eddng phu00eda tru01b0u1edbc. Vu00e0o tu00f9, u0111iu1ec1u u0111u00f3 u0111u00e3 tru1edf thu00e0nh su1ef1 thu1eadt u0111u1ed1i vu1edbi y, cu00f2n tru01b0u1edbc u0111u00f3, y cu1ee9 luu00f4n nghu0129 mu00ecnh lu00e0 con ngu01b0u1eddi luu1eadt phu00e1p bu1ea5t khu1ea3 xu00e2m phu1ea1m.

Tu1eeb khi Nu0103m Cam bu1ecb bu1eaft, bu00ean ngou00e0i tru1ea1i giam, trinh su00e1t hu00ecnh su1ef1 phu00e1t hiu1ec7n hai chiu1ebfc u00f4tu00f4 quu1ea7n thu1ea3o khu1eafp nu01a1i du00f2 hu1ecfi tung tu00edch Nu0103m Cam nhu01b0ng khu00f4ng thu1ec3 biu1ebft u00f4ng tru00f9m u0111ang giam giu1eef nu01a1i u0111u00e2u. Nghu0129 Nu0103m Cam bu1ecb giam u1edf Tiu1ec1n Giang, chu00fang mu00f2 xuu1ed1ng tu1eadn Tru1ea1i giam Bu00e0 Bu00e8o, cuu1ed1i cu00f9ng vu1eabn phu1ea3i quay vu1ec1 thu00e0nh phu1ed1 trong su1ef1 thu1ea5t vu1ecdng u00ea chu1ec1. Cu1ea3nh su00e1t tuu1ea7n tra, canh gu00e1c cu1ea9n mu1eadt suu1ed1t ngu00e0y u0111u00eam nu01a1i giam giu1eef Nu0103m Cam. Cu00e1c nguyu00ean tu1eafc xuu1ea5t phu1ea1m, lu1ea5y cung, giao phu1ea1m tiu1ebfn hu00e0nh nghiu00eam ngu1eb7t, luu00f4n cu00f3 su1ef1 theo du00f5i chu1eb7t chu1ebd cu1ee7a cu00e1n bu1ed9 Ban chuyu00ean u00e1n. Xu00e9t hu1ecfi Nu0103m Cam lu00e0 nhu1eefng u0111iu1ec1u tra viu00ean cao thu1ee7 vu1ec1 u0111u1ea5u lu00fd, u0111u1ea5u tru00ed, cu00f3 nu0103ng lu1ef1c vu00e0 kinh nghiu1ec7m xu00e9t hu1ecfi nhu01b0ng y vu1eabn khu0103ng khu0103ng nhu1eadn tu1ed9i tu1ed5 chu1ee9c cu1edd bu1ea1c, khu00f4ng liu00ean quan gu00ec u0111u1ebfn cu00e1i chu1ebft cu1ee7a Trung su0129 hu00ecnh su1ef1 Phan Lu00ea Su01a1n vu00e0 Dung Hu00e0. Cu00e1n bu1ed9 u0111iu1ec1u tra tung u0111u00f2n giu00e1ng tru1ea3 lu1eddi khai cu1ee7a y.

Nu0103m Cam u0111u01b0u1ee3c nghe lu1ea1i u0111ou1ea1n ghi u00e2m cuu1ed9c nu00f3i chuyu1ec7n giu1eefa y vu00e0 Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d: u201cXong ru1ed3i anh Nu0103m! Xu00e1c cu1ee7a Dung Hu00e0 u0111u1ec3 trong bu1ec7nh viu1ec7n Su00e0i Gu00f2n, cu00f3 nu00ean u0111i thu0103m hay khu00f4ng?u201d. Nu0103m Cam tru1ea3 lu1eddi: u201cKhu00f4ng nu00ean. Hu00e3y cu1ea9n thu1eadn vu00ec cu00f4ng an u0111ang theo du00f5i, nu00ean hu1ea1n chu1ebf tiu1ebfp xu00fac vu1edbi nhauu201d. Cu00e1n bu1ed9 u0111iu1ec1u tra: u201cu0110u01b0u01a1ng su1ef1 cu00f3 nhu1edb hu00f4m u1ea5y lu00e0 ngu00e0y nu00e0o khu00f4ng?u201d, Nu0103m Cam lu1eafc u0111u1ea7u: u201cThu01b0a cu00e1n bu1ed9, tu00f4i khu00f4ng nhu1edbu201d. Cu00e1n bu1ed9 u0111u1ec1u tra bu1ea3o: Hu00f4m u1ea5y lu00e0 ngu00e0y 02/10/2000 vu00e0 ku1ec3 tu1eeb hu00f4m u0111u00f3 u0111u01b0u01a1ng su1ef1 khu00f4ng cu00f2n su1eed du1ee5ng su1ed1 mu00e1y di u0111u1ed9ng cu0169 nu1eefa, u0111u00fang khu00f4ng!u201d. Nu0103m Cam su1eefng ngu01b0u1eddi, ngu1ed3i bu1ea5t u0111u1ed9ng nhu01b0 tru1eddi chu1ed3ng. Tru01b0u1edbc nhiu1ec1u chu1ee9ng cu1ee9 khu00f4ng thu1ec3 chu1ed1i cu00e3i, Nu0103m Cam cu00fai u0111u1ea7u thu00fa nhu1eadn: u201cThu01b0a cu00e1n bu1ed9! Chu00fa Hu1ea3i khai ra tu00f4i lu00e0 ngu01b0u1eddi chu1ee7 mu01b0u giu1ebft Dung Hu00e0 lu00e0 u0111u00fang. Tu00f4i khu00f4ng ou00e1n tru00e1ch gu00ec chu00fa u1ea5y vu00ec tu00f4i cu00f3 tu1ed9i chu1ec9 u0111u1ea1o chu00fa thanh tou00e1n Dung Hu00e0u201d. Sau khi thu00fa nhu1eadn tu1ed9i lu1ed7i, Nam Cam u00f4m mu1eb7t khu00f3c: u201cBu00e2y giu1edd tu00f4i u0103n nu0103n hu1ed1i cu1ea3i thu00ec u0111u00e3 quu00e1 muu1ed9n ru1ed3iu201d.

Sau khi Nu0103m Cam bu1ecb bu1eaft, tou00e0n bu1ed9 u201cthu1ebf giu1edbi ngu1ea7mu201d rung chuyu1ec3n. Cu00e1c bu0103ng nhu00f3m giang hu1ed3 tu1eeb Bu1eafc chu00ed Nam bu00e0ng hou00e0ng, su1eefng su1edd vu00e0 hiu1ec3u ra ru1eb1ng du00f9 chu00fang cu00f3 khu00e9o che u0111u1eady tu1ed9c u00e1c cu1ee7a mu00ecnh trong bu1ea5t ku1ef3 vu1ecf bu1ecdc nu00e0o thu00ec su1ed1 phu1eadn tra tay vu00e0o cu00f2ng bu01b0u1edbc vu00e0o tru1ea1i giam chu1ec9 lu00e0 su1edbm hay muu1ed9n mu00e0 thu00f4i.

Hu1eb1ng tru0103m cu01a1 su1edf thu00f4ng tin cu1ee7a lu1ef1c lu01b0u1ee3ng trinh su00e1t ngu00e0y u0111u00eam lu00e0m nhiu1ec7m vu1ee5 cung cu1ea5p thu00eam nhiu1ec1u thu00f4ng tin tu1ed1i mu1eadt liu00ean quan u0111u1ebfn Nu0103m Cam. Thanh lu1ecdc bu00e1o cu00e1o, thu00f4ng tin, Thiu1ebfu tu01b0u1edbng Nguyu1ec5n Viu1ec7t Thu00e0nh ku1ebft luu1eadn: u201cNu0103m Cam chu01b0a thu00e0nh khu1ea9n nhu1eadn tu1ed9i. Y khu00f4ng chu1ec9 hou1ea1t u0111u1ed9ng tu1ed9i phu1ea1m trong nu01b0u1edbc, mu00e0 cu00e2u ku1ebft vu1edbi cu00e1c bu0103ng u0111u1ea3ng xu00e3 hu1ed9i u0111en u1edf nu01b0u1edbc ngou00e0i. Thu00f4ng tin cu01a1 su1edf cho biu1ebft, tu1eeb nu0103m 1999 u0111u1ebfn khi bu1ecb bu1eaft, Nu0103m Cam u0111u00e3 cu00f3 tu00e1m lu1ea7n xuu1ea5t cu1ea3nh, mu1ed7i lu1ea7n khou1ea3ng 1 thu00e1ng, vu00e0 thu01b0u1eddng lu00e0 sang Hu00e0n Quu1ed1c, Trung quu1ed1c./.

(Cu00f2n nu1eefa)

Lu00ca Vu0168 u2013 THu1ee6Y SINH u2013 PHu1ea0M TRu01afu1edcNG/PLVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *