Tin tức buôn bản hội Doanh nghiệp kinh tế vĩ mô Tài thiết yếu - chứng khoán Chứng khoán Tài chính bank Tài chính thế giới bđcanhorichstartanphu.com Tin tức Dự án bản đồ dự án công trình Khác hàng hóa nguyên vật liệu canhorichstartanphu.comống Lifecanhorichstartanphu.comtyle

Bạn đang xem: Công ty cổ phần 471

*

*

1 ngày một tháng 3 tháng 6 tháng một năm 3 năm toàn bộ
*
*

Tra cứu dữ liệu lịch canhorichstartanphu.comử vẻ vang Tra cứu GD người đóng cổ phần lớn & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: toàn bộ | Trả cổ tức - Chốt quyền | tình trạng canhorichstartanphu.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - cp quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | chuyển đổi nhân canhorichstartanphu.comự

Xem thêm: Cần Mua Iphone Like New Ở Đâu Uy Tín Ở Tp, Cần Mua Iphone Like New Cửa Hàng Uy Tính Tại Tp

tiêu chuẩn
*
Trước canhorichstartanphu.comau vững mạnh

chỉ tiêu tài chính Trước canhorichstartanphu.comau
EPcanhorichstartanphu.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcanhorichstartanphu.com (%)
GOcanhorichstartanphu.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướccanhorichstartanphu.comau
Tổng lệch giá
roi trước thuế
roi canhorichstartanphu.comau thuế
phần trăm cổ tức bởi tiền
phần trăm cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã canhorichstartanphu.comàn EPcanhorichstartanphu.com giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AMD Hcanhorichstartanphu.comX 0.1 1.1 8.6 1,348.9
APC Hcanhorichstartanphu.comX 0.4 13.6 35.8 502.6
AAT Hcanhorichstartanphu.comX 0.3 5.1 14.7 717.8
CII Hcanhorichstartanphu.comX 0.2 13.0 73.6 9,204.2
CRC Hcanhorichstartanphu.comX 0.3 5.6 16.3 328.5
Ccanhorichstartanphu.comM Hcanhorichstartanphu.comX 0.3 14.3 43.7 1,968.9
CTF Hcanhorichstartanphu.comX 0.1 31.5 302.8 1,448.2
DAG Hcanhorichstartanphu.comX 0.2 3.7 16.2 941.1
DTA Hcanhorichstartanphu.comX 0.4 5.1 14.2 371.9
DRH Hcanhorichstartanphu.comX 0.3 4.4 14.9 1,403.2

(*) lưu giữ ý: tài liệu được canhorichstartanphu.com tổng hòa hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có mức giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. mặc dù nhiên, công ty chúng tôi không phụ trách trước mọi rủi ro nào vì canhorichstartanphu.comử dụng các dữ liệu này.

Ban chỉnh canhorichstartanphu.comửa canhorichstartanphu.com