Bài 1.

Bạn đang xem: Chuyên đề giải toán có lời văn lớp 1

Bé đi học dịp 7 giờ. Khi bé nhỏ đi học về kim nhiều năm chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 10. Hỏi nhỏ nhắn học trong mấy giờ ?

Bài giải

Kim lâu năm chỉ số 12 với kim ngắn chỉ số 10 là 10 giờ. Như vậy, thời gian nhỏ nhắn đi học là:

10 – 7 = 3 (giờ).

Bài 2.Từ ba số: 3;6;9, hãy lập tất cả những phép tính đúng vào phạm vi 10.

Bài giải

Ta có các phép toán bao gồm thể lập từ ba số 3;6;9 là:

3 + 6 = 9

6 + 3 = 9

9 – 3 = 6

9 – 6 = 3

Bài 3.Tìm một số, biết rằng số đó cộng với 3 rồi trừ đi 2 thì bằng 6.

Bài giải

Sơ đồ:

*

Ta có tác dụng ngược bài này từ kết quả đi lên.

Một số trừ đi 2 thì bằng 6, vậy số đó bằng: 6 + 2 = 8

Số cần tìm kiếm cộng với 3 thì bằng 8. Vậy số cần tìm kiếm bằng”

8 – 3 = 5.

Vậy số phải tra cứu là 5.

Thử lại:

5+ 3 = 8

8 – 2 = 6.

Thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

Đáp số: Số 5

Bài 4.Mai có 6 quyển truyện. Mẹ mua cho Mai thêm 3 quyển truyện nữa. Sau đó Mai đem tặng chị Hoài 2 quyển. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu quyển truyện ?

Bài giải

Mai bao gồm 6 quyển truyện, mẹ cài đặt cho Mai thêm 3 quyển nữa, lúc đó Mai gồm số quyển truyện là:

6 + 3 = 9 (quyển)

Mai tặng chị Hoài 2 quyển, cơ hội đó số quyển truyện của Mai còn lại là:

9 – 2 = 7 (quyển)

Đáp số: 7 quyển truyện.

Bài 5.Số tuổi của An và cha cộng lại bằng số tuổi của Hương cùng Lan cộng lại, An nhiều tuổi hơn Lan. Hỏi ba nhiều hơn tốt ít tuổi hơn Hương ?

Bài giải

Ta tất cả thể viết những yếu tố của đề bài như sau:

Tuổi của An + tuổi của bố = tuổi của Hương + tuổi của Lan

Tuổi của An > Tuổi của Lan.

Vậy hãy đối chiếu tuổi của cha và Hương.

Nếu tuổi của cha lớn hơn tuổi của Hương, thì ta có: Tuổi của An cộng tuổi của tía phải lớn hơn tuổi của Hương cộng tuổi của Lan, như vậy ko thỏa mãn điều kiện bài xích cho là tổng tuổi của An và cha bằng tổng tuổi của Hương với Lan. Như vậy tuổi của bố phải ít hơn tuổi của Hương.

Bài 6.An có ít hơn Bình 3 hòn bi, Bình gồm ít hơn Sơn 4 hòn bi. Hỏi Sơn gồm mấy hòn bi, biết rằng An tất cả 3 hòn bi?

Bài giải

An tất cả 3 hòn bi, An tất cả ít hơn Bình 3 hòn bi, vậy số bi của Bình là:

3 + 3 = 6 (hòn bi)

Bình bao gồm ít hơn Sơn 4 hòn bi, vậy số bi của Sơn là:

6 + 4 = 10 (hòn bi)

Vậy Sơn bao gồm 10 hòn bi.

Đáp số: 10 hòn bi.

Bài 7.Hiên có ít hơn Hoài 3 quyển truyện tranh, Hoài không nhiều hơn Liên 2 quyển truyện tranh. Hỏi Hiên tất cả mấy quyển truyện tranh, biết rằng Liên bao gồm 9 quyển truyện tranh?

Bài giải

Liên gồm 9 quyển truyện tranh, Hoài có ít hơn Liên 2 quyển truyện tranh, vậy số truyện tranh của Hoài là:

9 – 2 = 7 (quyển)

Hoài bao gồm 7 quyển truyện tranh, Hiên không nhiều hơn Hoài 3 quyển truyện tranh, vậy số truyện tranh của Hiên là:

7 – 3 = 4 (quyển)

Vậy Hiên gồm 4 quyển truyện tranh.

Đáp số: 4 quyển truyện tranh.

Bài 8.Con gà căn nhà bạn An sau một tuần 3 ngày đẻ được một số trứng. Bạn An tính rằng cứ hai ngày nó đẻ được một quả trứng. Hỏi con gà đó đã đẻ được từng nào quả trứng?

Bài giải

Một tuần 7 ngày. Một tuần 3 ngày tương ứng với:

7 + 3 = 10 (ngày)

Gà căn nhà bạn An cứ nhì ngày đẻ một quả trứng, vậy sau 10 ngày con gà nhà bạn An sẽ đẻ được tổng cộng số quả trứng là:

1 + 1 + 1+ 1 + 1 = 5 (quả trứng)

Đáp số: 5 quả trứng

Bài 9.Anh nghĩ một số như thế nào đó từ 1 đến 7. Anh đem cộng số đó với 3, được bao nhiêu đem trừ đi 1, rồi lại trừ tiếp đi số đã nghĩ. Kết quả cuối thuộc bằng 2. Hỏi số Anh đã nghĩ tất cả đúng không?

Bài giải

Thử lần lượt từ 1 đến 7 để xem kết quả có đúng chuẩn hay không.

Đáp số: Số Anh đã nghĩ là đúng

Bài 10.Nam khoe với Bình: “Ba năm nữa thì mình tất cả số tuổi bằng số lớn nhất gồm một chữ số”. Hỏi năm ni bạn Nam bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Số lớn nhất bao gồm một chữ số là số 9

Ba năm nữa thì Nam tất cả số tuổi bằng số lớn nhất bao gồm một chữ số, buộc phải hiện nay số tuổi của bạn nam giới là:

9 – 3 = 6 (tuổi)

Vậy hiện nay bạn nam giới được 6 tuổi.

Đáp án: 6 tuổi

Bài 11.Hải nói với Hà: “Chị mình bảo Tết này thì tuổi chị bản thân bằng số lớn nhất bao gồm một chữ số”. Hà nói: “Còn anh mình thì lại bảo, Tết này anh còn thiếu 1 tuổi nữa thì bằng số tuổi nhỏ nhất gồm hai chữ số”. Chị của Hải và anh của Hà, ai nhiều tuổi hơn?

Bài giải

Số lớn nhất có một chữ số là số 9. Vậy tết này chị của Hải được 9 tuổi.

Số nhỏ nhất gồm hai chữ số là số 10. Anh của Hà còn thiếu một tuổi nữa thì bằng 10 tuổi. Vậy Tết này tuổi của anh của Hà là:

10 – 1 = 9 (tuổi).

Như vậy, chị của Hải với anh của Hà đều được 9 tuổi vào Tết này đề xuất hai người bằng tuổi nhau.

Đáp số: 2 người bằng tuổi nhau.

Bài 12.Mẹ đi chợ về lúc 7 giờ sáng, bố đi làm về cơ hội 10 giờ trưa. Hỏi bố với mẹ ai về đơn vị sớm hơn, cùng sớm hơn người tê mấy giờ?

Bài giải

Mẹ đi chợ về tới nhà lúc 7 giờ sáng, còn bố thì về đến nhà thời điểm 1o giờ trưa bắt buộc bố về sau mẹ:

10 – 7 = 3 ( giờ )

Bố về nhà sau mẹ 3 giờ giỏi mẹ về trước bố 3 giờ.

Xem thêm: Cách Tính Khối Lượng Thép Trong Bản Vẽ, #1 Công Thức Tính Khối Lượng Thép

Đáp số: 3 giờ.

Bài 13.Trên xe dịp đầu gồm 10 hành khách, đến bến xe cộ chỉ còn 3 hành khách. Hỏi tất cả bao nhiều du khách xuống xe giữa đường?

Bài giải

Số khách xuống xe giữa đường bằng hiệu của số khách lên xe thời điểm ban đầu từ đi số khách hàng xuống ở bến xe. Vậy ta có:

10 – 3 = 7 (hành khách)

Vậy tất cả 7 hành khách xuống xe pháo giữa đường.

Đáp số: 7 hành khách.

Bài 14. Mẹ phân chia bánh đến hai anh em. Em được 5 cái, anh không nhiều hơn em 1 cái. Hỏi anh được mấy mẫu bánh ?

Bài giải

Số bánh của anh là:

5 – 1 = 4 (cái)

Đáp số: 4 mẫu bánh.

Bài 15.Toàn có một số bi xanh cùng bi đỏ. Biết rằng số bi của Toàn bé xíu hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7. Hỏi Toàn bao gồm bao nhiêu bi xanh ? bao nhiêu bi đỏ?

Bài giải

Toàn gồm một số bi xanh và bi đỏ. Biết rằng số bi của Toàn nhỏ nhắn hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7.

Như vậy có một số trường hợp bao gồm thể xảy ra:

Nếu Toàn có 1 viên bi màu sắc xanh, thì số bi đỏ của Toàn là:

1 + 7 = 8 (viên bi)

Vậy số bi của Toàn là:

1 + 8 = 9 ( viên bi )

Lại có: 9 Bài 16.Nếu mẹ mang lại Dũng thêm 3 viên kẹo, Anh cho Dũng 2 viên thì Dũng gồm tất cả 10 viên kẹo. Hỏi ban đầu Dũng tất cả tất cả từng nào viên kẹo

Bài giải

Nếu mẹ mang lại Dũng thêm 3 viên kẹo, Anh cho Dũng 2 viên, thì Dũng tất cả tất cả 10 viên kẹo.

Số kẹo của Dũng được mang lại là:

3 + 2 = 5 (viên kẹo)

Số kẹo Dũng bao gồm ban đầu là:

10 – 5 = 5 (viên kẹo)

Như vậy, ban đầu Dũng có 5 viên kẹo.

Đáp số: 5 viên kẹo

Bài 17.Một nhóm học sinh đi đến trường. Bạn đi đầu đi trước 2 bạn, bạn đi giữa đi giữa hai bạn, bạn đi sau đi sau hai bạn.Hỏi nhóm bạn đó gồm bao nhiêu người ?

Bài giải

Một đội học sinh đến trường. Bạn đi đầu đi trước nhì bạn: có 1 bạn đi đầu, theo sau là 2 bạn.

Bạn đi giữa đi giữa nhì bạn: Nghĩa là phía trước có 1 bạn và phía sau còn 1 bạn.

Bạn đi sau: đi sau 2 bạn: Nghĩa là bao gồm một bạn đi sau cùng, phía trước bao gồm 2 bạn.

Nhóm này có tất cả 3 bạn đi nối tiếp nhau đến trường.

Đáp số: 3 bạn.

Bài 18.Tìm hai số, biết rằng tổng của chúng là số lớn nhất gồm một chữ số, hiệu của bọn chúng cũng là số lớn nhất gồm một chữ số.

Bài giải

Số lớn nhất tất cả một chữ số là: 9

Ta thấy tất cả cặp số sau:

9 + 0 = 9

9 – 0 = 0

Vậy hai số phải tra cứu là 0 với 9.

Đáp số: 0 cùng 9

Bài 19.Tìm nhị số, biết rằng tổng của chúng bằng số tự nhiên lớn nhất gồm một chữ số trừ đi 4, hiệu của chúng bằng 1.

Bài giải

Ta có: 9 – 4 = 5

Cặp số:

3 + 2 = 5

3 – 2 = 1

Vậy nhị số cần tra cứu là 3 cùng 2.

Đáp số: 3 và 2

Bài 20.Hùng bao gồm nhiều hơn Dũng 5 viên bi, biết rằng tổng số bi của hai bạn bằng số lớn nhất bao gồm một chữ số. Hỏi mỗi bạn tất cả bao nhiêu viên bi ?

Bài giải

Ta thấy có các cặp số sau:

7 + 2 = 9

7 – 2 = 5

Vậy số bi của Hùng là: 7 viên bi

Số bi của Dũng là: 2 viên bi

Đáp số:Hùng: 7 viên bi;

Dũng: 2 viên bi.

Bài 21.Tìm hai số, biết rằng tổng của chúng là số lớn nhất gồm một chữ số, hiệu của bọn chúng là số liền nhau của số tự nhiên nhỏ nhất.

Bài giải

Số lớn nhất bao gồm một chữ số là: 9

Số tự nhiên nhỏ nhất là: 0

Số liền sau số tự nhiên nhỏ nhất là: 1

Ta thấy tất cả cặp số:

5 + 4 = 9

5 – 4 = 1

Vậy hai số phải tìm là 5 và 4.

Đáp số: 5 và 4

Bài 22.An thấy có một đàn chim sẻ gồm 8 bé đậu bên trên dây điện, bỗng 3 bé chim cất cánh đi, một lát sau lại bao gồm 5 con chim khác bay tới đậu lên dây điện. Hỏi tổng số chim đậu trên dây điện bây giờ là bao nhiêu con?

Bài giải

Cách 1.

Sau lúc 3 con chim bay đi, đàn chim còn lại có số nhỏ là:

8 – 3 = 5 (con chim)

Khi 5 còn khác cất cánh tới nhập vào đàn, thì đàn chim lại bao gồm số con là:

5 + 5 = 10 (con chim)

Cách 2.

Các em bao gồm thể làm tắt phép tính như sau:

Tổng số chim bên trên dây điện là:

8 – 3 + 5 = 10 (con chim)

Đáp số: 10 nhỏ chim.

Bài 23.Chi tất cả 7 mẫu kẹo, sau thời điểm được Mai nếm nếm thêm một số kẹo, thì số kẹo của chi bây giờ là số tròn chục nhỏ nhất. Biết rằng dịp đầu Mai tất cả nhiều hơn chi 2 cái kẹo. Hỏi:

a) Mai đã mang đến Chi bao nhiêu cái kẹo ?

b) thời điểm đầu Mai bao gồm bao nhiêu chiếc kẹo?

Bài giải

Số tròn chục nhỏ nhất là: 10

Số kẹo Mai cho chi là:

10 – 7 = 3 (cái kẹo)

b) dịp đầu Mai tất cả số kẹo là:

2 + 7 = 9 (cái kẹo)

Đáp số:a) 3 dòng kẹo

b) 9 loại kẹo.

Bài 24.An cùng Bình có tổng số cây bút chì color là 10 cây viết chì, biết rằng nếu An cho Bình 5 cây cây bút chì thì An không thể cây cây bút chì nào. Hỏi lúc đầu An cùng Bình mỗi bạn gồm bao nhiêu cây bút chì?

Bài giải

Nếu An cho Bình 5 cây cây viết chì màu thì An không thể cây cây bút chì nào, bao gồm nghĩa là cơ hội đầu An chỉ bao gồm 5 cây bút chì. Vậy dịp đầu Bình có số cây viết chì là: