<00:00.00>Bài Hát: Tình Yêu ko Lời<00:02.00>Ca Sĩ: Đàm Vĩnh Hưng<00:04.00><01:02.34>Chưa dám hôn nhau<01:05.71>chưa lời thổ lộ<01:09.09>mà sao khá thở<01:11.21>như là của nhau<01:14.17>chưa thay tay nhau<01:17.76>chưa ngồi gần kề lại<01:21.15>mà sao năm tháng<01:23.26>như là của nhau.

Bạn đang xem: Chưa nắm tay nhau chưa ngồi sát lại

<01:25.69><01:26.43>Chưa dám trao tay<01:29.82>thư gài cánh cửa<01:33.20>mà yêu thương như đã<01:35.32>trao hình cho nhau<01:38.28>chưa nói yêu thương nhau<01:41.67>chưa lời cầu hẹn<01:45.06>mà sao tối cứ<01:47.17>mơ về chạm chán nhau.<01:50.98>Rồi em<01:51.83>đi xa đi xa<01:54.58>mang trọn côn trùng tình<01:55.85>hôm ấy<01:58.17>lặng im thin thít im<01:59.44>không nói<02:01.55>đợi nhau đợi nhau<02:03.25>tháng ngày.<02:04.74>Thời gian trôi qua<02:06.01>trôi qua<02:08.13>sao vẫn lưu giữ hoài<02:09.40>hôm ấy<02:11.51>tình yêu đầu tiên<02:12.78>như thế<02:14.90>thẳm sâu là đôi<02:16.59>mắt nhìn<02:18.29>tình yêu<02:19.34>không tất cả lời<02:21.67>tình yêu<02:22.73>không tất cả lời.<02:25.52><02:54.13>Chưa dám hôn nhau<02:57.43>chưa lời thổ lộ<03:00.82>mà sao hơi thở<03:02.93>như là của nhau<03:05.90>chưa vắt tay nhau<03:09.29>chưa ngồi gần cạnh lại<03:12.67>mà sao năm tháng<03:14.79>như là của nhau.

Xem thêm: Cách Làm Mờ Ảnh Trong Powerpoint 2013, Cách Làm Mờ Ảnh Trong Powerpoint

<03:17.75>Chưa dám trao tay<03:21.14>thư gài cánh cửa<03:24.53>mà sao như đã<03:26.64>trao hình mang đến nhau<03:29.61>chưa nói yêu nhau<03:32.99>chưa lời mong hẹn<03:36.58>mà sao tối cứ<03:38.70>mơ về gặp mặt nhau.<03:41.72><03:42.51>Rồi em<03:43.35>đi xa đi xa<03:45.90>mang trọn côn trùng tình<03:47.17>hôm ấy<03:49.29>lặng lạng lẽ im<03:50.56>không nói<03:52.68>đợi nhau chờ nhau<03:54.37>tháng ngày.<03:56.06>Thời gian trôi qua<03:57.33>trôi qua<03:59.45>sao vẫn ghi nhớ hoài<04:00.72>hôm ấy<04:02.84>tình yêu đầu tiên<04:04.11>như thế<04:06.22>thầm sâu yên đôi<04:07.92>mắt nhìn<04:09.61>tình yêu<04:10.67>không bao gồm lời<04:13.00>tình yêu<04:14.06>không có lời.<04:16.38>Rồi em<04:17.02>đi xa đi xa<04:19.77>mang trọn mọt tình<04:21.04>hôm ấy<04:23.16>lặng im re im<04:24.43>không nói<04:26.54>đợi nhau hóng nhau<04:28.24>tháng ngày.<04:29.73>Thời gian trôi qua<04:31.00>trôi qua<04:32.92>sao vẫn nhớ<04:33.98>hoài hôm ấy<04:36.31>tình yêu đầu tiên<04:37.58>như thế<04:39.69>thầm sâu<04:40.75>lặng hai con mắt nhìn<04:42.84>tình yêu<04:43.90>không tất cả lời<04:46.20>tình yêu<04:47.19>không có lời<04:49.56>tình yêu<04:50.50>không gồm lời<04:53.08><04:54.44>tình yêu<04:55.63>không gồm lời<04:58.52>
*

Tình Yêu ko Lời

Năm phân phát hành: 2002
Đóng góp: adorable
Lời bài hát Tình Yêu ko Lời
không dám hôn nhau chưa lời bộc bạch Mà sao khá thở như thể của nhau Chưa cầm tay nhau chưa ngồi sát lại mà lại sao năm tháng như là của nhau.Chưa dám trao tay thư gài cánh cửa Mà tưởng như vẫn trao tình lẫn nhau Chưa nói yêu nhau không lời mong hẹn nhưng mà sao đêm cứ mơ về chạm chán nhau.<ĐK:>Rồi em đi xa đi xa sở hữu trọn tình ái hôm ấy Lặng lặng ngắt im ko nói Đợi nhau đợi nhau mon ngày.Thời gian trôi qua trôi quaSao vẫn lưu giữ hoài hôm ấy Tình yêu đầu tiên như nạm Thẳm sâu là đôi mắt nhìn Tình yêu không có lời.