*

Cho trăng tròn điểm trong đó ko bao gồm 3 điểm nào thẳng mặt hàng , cứ qua 2 điểm ta vẽ 1 con đường thẳng . Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng?


*

cho trăng tròn điểm vào đó không có ba điểm làm sao thẳng hàng . Cứ qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng .Hỏi vẽ được từng nào đường trực tiếp ? vày sao?

b, mang đến n điểm trong đó không có ba điểm như thế nào thẳng sản phẩm . Cứ qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường thẳng . Hiểu được có tất cả 105 đường thẳng . Tính n 


*

Ta lựa chọn 1 điểm bất kì,qua đặc điểm này ta nối theo thứ tự với 19 điểm còn sót lại ta vẽ được 19 đường thẳng.

Bạn đang xem: Cho 20 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng

Như vậy ta sẽ tiến hành 19x20 nhưng mỗi mặt đường thẳng đã được xem hai lần do đó có vớ cả:

(20x19):2=190 con đường thẳng

Vậy vẽ được 190 đường thẳng


cho đôi mươi điểm trong đó có không 3 điểm làm sao thẳng hàng, cứ qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng, hỏi có toàn bộ bao nhiêu con đường thẳng? trường hợp trong 20 đặc điểm đó có đúng 3 điểm thẳng hàng thì tất cả bao nhiêu con đường thẳng?


a)Chọn 1 điểm trong những 20 điểm đang cho.Qua điểm đó, với thứu tự từng điểm trong 19 điểm còn sót lại ta vẽ được 19 mặt đường thẳng.Cứ vậy nên với trăng tròn điểm ta vẽ được 20.19 đường thẳng tuy nhiên mỗi mặt đường thẳng đã được xem hai lần, cho nên vì vậy có tất cả (20.19):2=190 (đường thẳng)

b)Cho điểm n trong đó không tồn tại bất kì 3 điểm làm sao thẳng hàng.Cứ qua 2 điểm ta vẽ một đường thẳng, đường thẳng vẽ được là n.(n-1).Nếu qua 3 điểm ko thẳng mặt hàng ta vẽ được 3.2:2=3(đường thẳng), số con đường thẳng sụt giảm là 3-1=2

Vậy trong đôi mươi điểm mà tất cả đúng 3 điểm thẳng hàng thì ta vẽ được 190-2=188(đường thẳng)

NHỚ TÍCH NHÁ


Đúng 0
Bình luận (0)

bài 3: đến 80 điểm phân biệt trong những số ấy có đúng 30 điểm thẳng hàng, hình như ko còn bất cứ 3 điểm như thế nào thẳng hàng, biết rằng cứ qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng, hỏi vẽ được từng nào đường thẳng


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6Toán
1
0
GửiHủy

giả sử vào 80 điểm đó không có bất kì điểm như thế nào thẳng hàng

Lấy một điểm bất kể trong 80 điểm vẫn cho, kẻ với 79 điểm còn lại ta được 79 mặt đường thẳng.Làm giống như như vậy với tất cả các điểm sót lại ta được:80 x 79 (đường thẳng)

Nhưng trường hợp làm bởi vậy , mỗi con đường thẳng được tính 2 lần. Cho nên vì vậy số con đường thẳng kẻ được là: 80 x 79 : 2= 3160 (đường thẳng)

Vì vào 80 điểm đó có 30 điểm thẳng hàng

⇒số mặt đường thẳng bị hụt đi là: 30 x 29 : 2 - 1=434 (đường thẳng)

Do kia số đường thẳng thực sự kẻ được là: 3160 - 434= 2726 (đường thẳng)

ĐÁP SỐ:2726 (đường thẳng)

 


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho trăng tròn điểm trong các số đó ko tất cả 3 điểm như thế nào thẳng hàng, cứ qua 2 điểm ta đang vẽ được 1 đường thẳng. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng.


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
3
0
GửiHủy

Cứ qua 2 điểm ta vẽ được:2.(2-1):2=1 (đường thẳng)

Cứ qua 3 điểm ta vẽ được:3.(3-1):2=3(đường thẳng)

Cứ qua 4 điểm ta vẽ được:4.(4-1):2=6(đường thẳng)

...

Xem thêm: Lịch Nghỉ Tết Của Ngân Hàng 2018 Và Hotline 24/7 Của Các Ngân Hàng

Cứ qua n điểm ta vẽ được:n.(n-1):2(đường thẳng)

Vậy cứ qua 20 điểm ta vẽ được:20.(20-1):2=190(đường thẳng)


Đúng 0

Bình luận (0)

có 190 đường thẳng


Đúng 0
Bình luận (0)

giúp mk giải bài bác này tuy vậy xin hãy giải không còn cả bài ra hộ cái.


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho đôi mươi điểm trong những số ấy ko tất cả 3 điểm nào thẳng sản phẩm cứ 2 điểm ta vẽ được 1 được 1 con đường thẳng hỏi có toàn bộ bao nhiêu mặt đường thẳng


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

Chọn một điểm. Qua đặc điểm này và từng điểm vào 19 điểm còn lại, ta vẽ được 19 mặt đường thẳng. Làm bởi vậy với đôi mươi điểm, ta được 19. Trăng tròn đường thẳng. Mà lại mỗi con đường thẳng đã được xem hai lần, vì chưng đó tất cả chỉ có19.20 : 2 = 190 đường thẳng.


Đúng 0

Bình luận (0)

190 con đường thẳng 

tick mk vài cái lên 210 nha !!!


Đúng 0
Bình luận (0)
a) cho 40 điểm trg đó ko tất cả 3 điểm nào thẳng sản phẩm . Cứ đi qua 2 điểm ta vẽ được 1 con đường thẳng . Hỏi vẽ đc bao nhiêu mặt đường thẳng ?b) đến 40 điểm trg đó bao gồm đúng 10 điểm thẳng mặt hàng . Bên cạnh đó ko bao gồm 3 điểm nào thẳng sản phẩm .Cứ qua 2 điểm ta được 1 đường thẳng . Hỏi được bao nhiêu con đường thẳng ?c) mang lại n điểm ( n ở trong tập vừa lòng số thoải mái và tự nhiên ) . Trg kia ko có 3 điểm nào trực tiếp hàng, cứ trải qua 2 điểm ta đc 1 con đường thẳng .Biết rằng có 105 con đường thẳng .Tìm n ?
Đọc tiếp

a) cho 40 điểm trg đó ko tất cả 3 điểm nào thẳng mặt hàng . Cứ trải qua 2 điểm ta vẽ đc 1 đường thẳng . Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng ?

b) đến 40 điểm trg đó có đúng 10 điểm thẳng mặt hàng . Bên cạnh đó ko gồm 3 điểm làm sao thẳng hàng .Cứ qua 2 điểm ta được 1 con đường thẳng . Hỏi đc bao nhiêu đường thẳng ?

c) đến n điểm ( n nằm trong tập thích hợp số thoải mái và tự nhiên ) . Trg đó ko gồm 3 điểm nào trực tiếp hàng, cứ trải qua 2 điểm ta đc 1 đường thẳng .Biết rằng bao gồm 105 đường thẳng .Tìm n ?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

a) Kẻ từ một điểm bất kỳ với những điểm sót lại được: 39 đoạn thẳng 

- Làm do vậy với 40 điểm ta được: 39 . 40 = 1560 (đường trực tiếp )

- nhưng mà mỗi con đường thẳng được tính 2 lần 

=> Số con đường thẳng thực sự là: 1560 : 2 = 780 con đường thẳng

b)Nếu 40 điểm không có 3 điểm làm sao thẳng sản phẩm thì vẽ được 780 con đường thẳng 

- cùng với 10 không có 3 điểm làm sao thẳng sản phẩm thì vẽ được:

10 . 9 : 2 = 45 ( mặt đường thẳng )

* nếu như 10 điểm này thẳng hàng thì chỉ vẽ được 1 mặt đường thẳng 

- vì vậy số đường thẳng bị sụt giảm là: 45 - 1 = 44 ( đường thẳng )

- Số đường thẳng buộc phải tìm là: 780 - 44 = 736 ( con đường thẳng )

c)Ta có: n.(n - 1) : 2 = 150

n.(n - 1) = 210

n.(n - 1) = 15 . 14

Vậy n = 15


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Cho đôi mươi điểm trong những số ấy có đúng 7 điểm thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm làm sao thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường thẳng. Hỏi từ 20 đặc điểm này ta vẽ được toàn bộ bao nhiêu đoạn thẳng.


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

mfghjuvb


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Nếu trong 20 điểm không tồn tại 3 điểm như thế nào thẳng sản phẩm thì vẽ được (frac20.left(20-1 ight)2=190)(đường thẳng)

Trong 7 điểm không tồn tại 3 điểm như thế nào thẳng sản phẩm thì sản xuất thành (frac7.left(7-1 ight)2=21)(đường thẳng)

Vì 7 điểm thẳng hàng chế tạo thành 1 đường thẳng đề xuất số mặt đường thẳng giảm (21-1=20)(đường thẳng)

Vậy có (190-20=170)(đường thẳng)

#z


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Cho n điểm trong các số đó ko có 3 điểm nào thẳng mặt hàng . Cứ qua 2 điểm ta vẽ một mặt đường thẳng . Hỏi vẽ được toàn bộ bao nhiêu đường thẳng


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
3
0
GửiHủy

thế à

số đường thẵng được vẽ là

n(n1) chia 2 (đường thẳng)


Đúng 0

Bình luận (0)

mình ko hiểu các bạn giải rõ hơn đi ,nhắn luôn nhé


Đúng 0
Bình luận (0)

bạn rất có thể trả lời bài xích này được ko


Đúng 0
Bình luận (0)

cho 20điểm trong số đó có 3 điểm làm sao thẳng hàng. Còn lại các điểm khác không có 3 điểm nào thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm ta vẽ 1 mặt đường thẳng. Hỏi có toàn bộ mấy đường thẳng

cho 20 điểm trong số đó có 5 điểm trực tiếp hàng.còn lại khong tất cả 3 điểm nào thẳng hàng. qua 2 điểm ta vẽ một con đường thẳng. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu con đường thẳng


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

a,188 mặt đường thẳng

b,181 mặt đường thẳng


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)