✅ lắp thêm tính

Bạn hoàn toàn có thể xóa Chrome khỏi máy tính (Windows, sản phẩm Mac hoặc Linux) giỏi xóa vận dụng Chrome khỏi iPhone hoặc ipad của bạn.

Bạn đang xem: Cách gỡ bỏ google chrome trong win 7

Bạn sẽ xem: biện pháp xóa google chrome trong win 7

Trên máy vi tính của bạn, hãy đóng toàn bộ các tab và cửa sổ Chrome. Nhấp vào thực đơn Start
*

Settings (Bắt đầu > cài đặt). Nhấp vào Apps (Ứng dụng). Trong phần "Apps và features" (Ứng dụng và tính năng), hãy tìm và nhấp vào Google Chrome. Nhấp vào Uninstall (Gỡ sở hữu đặt). Xác nhận bằng cách nhấp vào Uninstall (Gỡ sở hữu đặt). Để xóa tin tức hồ sơ của bạn, ví dụ như dấu trang với lịch sử, hãy lựa chọn "Also delete your browsing data" (Xóa cả dữ liệu duyệt web). Nhấp vào Uninstall (Gỡ sở hữu đặt). Trên máy vi tính của bạn, đóng tất cả các tab và hành lang cửa số Chrome. Mở Control Panel (Pa-nen Điều khiển): Windows 7 cùng Vista: Nhấp vào menu Start Control Panel (Bắt đầu > Pa-nen Điều khiển). Windows 8: Trỏ vào bên trên cùng bên phải của màn hình. Nhấp vào Settings Control Panel (Cài để > Pa-nen Điều khiển). Nhấp vào Uninstall a program (Gỡ thiết đặt một chương trình) hoặc Programs and Features (Chương trình với Tính năng). Nhấp lưu ban vào Google Chrome. Để xóa thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như dấu trang và lịch sử, nên chọn "Also delete your browsing data" (Xóa cả lịch sử hào hùng duyệt web). Nhấp vào Uninstall (Gỡ download đặt).

Windows XP

Trên máy vi tính của bạn, hãy đóng tất cả các tab và hành lang cửa số Chrome. Nhấp vào thực đơn Start Control Panel (Bắt đầu > Pa-nen Điều khiển). Nhấp vào Add or Remove Programs (Thêm hoặc xóa chương trình). Nhấp vào Google Chrome. Nhấp vào Remove (Xóa). Để xóa thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như dấu trang và lịch sử, nên lựa chọn "Also delete your browsing data" (Xóa cả tài liệu duyệt web). Nhấp vào Uninstall (Gỡ mua đặt).

Máy Mac

Ở dưới cùng của màn hình hiển thị máy tính, nhấn vào phải vào Chrome trong thanh Dock. Chọn Quit (Thoát). Mở Finder. Chuyển mang đến thư mục chứa ứng dụng Google Chrome trên máy tính của bạn. Mẹo: Ứng dụng đó hoàn toàn có thể nằm trong thư mục Applications (Ứng dụng). Trường hợp không, hãy vào File Find (Tệp > Tìm) cùng tìm kiếm "Google Chrome". Kéo Google Chrome vào Trash (Thùng rác). Tùy chọn: Xóa thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như dấu trang và lịch sử: Ở trên cùng của màn hình, nhấp vào Go Go khổng lồ Folder (Đi > Đi mang đến Thư mục). Nhập ~/Library/Application Support/Google/Chrome. Nhấp vào Go (Đi). Chọn tất cả thư mục với kéo vào Trash (Thùng rác).

Linux

open sổ dòng lệnh. Trên môi trường GNOME, Unity cùng Cinnamon, hãy dấn Ctrl + alternative text + t. Trên môi trường thiên nhiên KDE, hãy đi mang đến Application menu System Konsole. (Menu Ứng dụng > khối hệ thống > Konsole) Nhập lệnh gỡ thiết lập đặt: Các hệ thống dựa bên trên Debian: Nhập sudo dpkg -r google-chrome-stable. Các hệ thống khác: Nhập sudo rpm -e google-chrome-stable. Lúc được nhắc, hãy nhập mật khẩu của dòng sản phẩm tính.  

Nếu các bạn xóa tin tức hồ sơ lúc gỡ thiết đặt Chrome thì tài liệu sẽ không còn ở trên vật dụng tính của chúng ta nữa. Nếu như bạn đã singin Chrome và nhất quán hóa dữ liệu thì một vài thông tin hoàn toàn có thể vẫn sinh sống trên những máy nhà của Google. Để xóa, hãy xóa tài liệu duyệt website của bạn.

Khắc phục sự thế với Chrome

Gỡ cài đặt và setup lại Chrome để khắc phục hầu như các sự thế với Flash, plug-in, hình thức tìm tìm mặc định, cửa sổ bật lên hoặc bạn dạng cập nhật Chrome.

Xem thêm: Tắt Các Service Nên Tắt Trong Win 7, Tắt Dịch Vụ Để Tăng Tốc Windows 7

Liên kết tất cả liên quan

✅ Android

Tắt Chrome

Chrome đã có cài đặt lên hầu hết các thiết bị apk và quan yếu bị xóa. Chúng ta có thể tắt để Chrome không hiển thị trên danh sách ứng dụng của thiết bị.

Mở áp dụng Cài đặt 
*

*

*

. Để xóa Chrome và thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như dấu trang cùng lịch sử, dìm Xóa.

Khắc phục sự nắm với Chrome

Gỡ setup và setup lại Chrome nhằm khắc phục phần lớn các sự núm với Flash, plug-in, cơ chế tìm kiếm mặc định, cửa sổ bật lên hoặc bản cập nhật Chrome.