Excel đến canhorichstartanphu.com 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Bắt đầu mày mò về giải pháp tạo phương pháp và sử dụng các hàm tích phù hợp sẵn nhằm thực hiện đo lường và tính toán và giải quyết vấn đề.

Bạn đang xem: Các phép toán trong excel


*

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Xem thêm về sự không giống biệt.


Quan trọng: Trong nội dung bài viết này, bọn chúng tôi bàn luận về XLOOKUP cùng VLOOKUP, giống như như nhau. Hãy thử dùng hàm XLOOKUP mới, một phiên bản VLOOKUP được đổi mới hoạt hễ theo bất kỳ hướng nào cùng trả về tác dụng khớp đúng đắn theo mặc định, tạo cho việc sử dụng dễ dãi và thuận lợi hơn so với phiên bản trước của nó.


Chọn một ô hoặc nhập add của ô kia vào ô được chọn.

*

Nhập một toán tử. Ví dụ: – được cho phép trừ.

Chọn ô tiếp sau hoặc nhập showroom của ô đó vào ô được chọn.

*

Nhấn Enter. Tác dụng của phép tính sẽ xuất hiện thêm trong ô cất công thức.

Xem công thức

Khi nhập công thức vào trong 1 ô, cách làm đó cũng trở thành xuất hiện nay trong Thanh công thức.

*

Để coi công thức, hãy chọn 1 ô và cách làm sẽ lộ diện trong thanh công thức.

*

Nhập công thức bao gồm chứa một hàm tích vừa lòng sẵn

Chọn một ô trống.

Nhập dấu bởi =, rồi nhập hàm. Ví dụ: =SUM để tính tổng doanh số.

Nhập vệt mở ngoặc (.

Chọn dải ô, rồi nhập vết đóng ngoặc đơn).

*

Nhấn Enter để dấn kết quả.

Tải xuống Sổ thao tác hướng dẫn về công thức của chúng tôi

Chúng tôi đang tổng phù hợp Sổ làm cho việc bắt đầu với các công thức để chúng ta có thể tải xuống. Nếu như bạn mới làm quen với Excel hoặc ngay cả khi bạn đã sở hữu kinh nghiệm thực hiện Excel, chúng ta cũng có thể xem qua các công thức thịnh hành nhất của Excel vào nội dung trình làng này. Với những ví dụ thực tế và hình hình ảnh trực quan hữu ích, các bạn sẽ có thể sử dụng các hàm Sum, Count, Average với Vlookup như một siêng gia.

Công thức siêng sâu

Bạn có thể duyệt qua các mục riêng lẻ sau đây để tham khảo thêm về thành phần cụ thể trong hàm.


Các phần của một công thức Excel

Công thức còn có thể bao hàm bất kỳ hoặc tất cả các thành phần sau đây: hàm, tham chiếu, toán tử với hằng số.

Các phần của một công thức

*

1. Hàm: Hàm PI() trả về cực hiếm của số pi: 3,142...

2. Tham chiếu: A2 trả về cực hiếm trong ô A2.

Xem thêm: Top 10 Vụ Án Ăn Thịt Người Nổi Tiếng Trong Lịch Sử, Những Vụ Ăn Thịt Người Ghê Rợn Trên Thế Giới

3. Hằng số: quý giá số hoặc văn bạn dạng được nhập trực tiếp vào công thức, ví dụ như 2.

4. Toán tử: Toán tử ^ (mũ) nâng một vài lên một bậc lũy thừa với toán tử * (dấu sao) nhân các số.Một tham chiếu dấn dạng một ô hoặc một phạm vi ô bên trên trang tính và mang đến Excel biết nơi tìm cực hiếm hoặc dữ liệu mà bạn có nhu cầu dùng vào công thức. Chúng ta cũng có thể dùng các tham chiếu để sử dụng các dữ liệu được bao gồm trong các phần không giống của một trang tính trong một phương pháp hoặc sử dụng giá trị xuất phát từ một ô trong một số trong những công thức. Chúng ta có thể tham chiếu cho ô trên những trang tính khác trong cùng một sổ thao tác làm việc và đến các sổ thao tác làm việc khác. Các tham chiếu cho ô trong các sổ thao tác khác được gọi là những nối kết hoặc tham chiếu ngoài.

thứ hạng tham chiếu A1

Theo khoác định, Excel sẽ áp dụng kiểu tham chiếu A1, tham chiếu cho cột có chữ cái (từ A cho XFD, tổng số 16.384 cột) với tham chiếu đến hàng có số (từ 1 mang lại 1.048.576). Những chữ dòng và số này được call là các đầu đề hàng với cột. Để tham chiếu mang lại một ô, nhập vần âm của cột rồi mang đến số của hàng. Ví dụ: B2 tham chiếu mang lại ô giao nhau giữa cột B và sản phẩm 2.

Để tham chiếu đến

Sử dụng

Ô vào cột A với hàng 10

A10

Phạm vi ô giữa cột A và các hàng trường đoản cú 10 mang đến 20

A10:A20

Phạm vi ô giữa hàng 15 và những cột tự B cho E

B15:E15

Tất cả những ô trong mặt hàng 5

5:5

Tất cả các ô trong sản phẩm 5 đến 10

5:10

Tất cả những ô trong cột H

H:H

Tất cả các ô vào cột từ bỏ H mang đến J

H:J

Phạm vi ô trong cột A mang đến E và các hàng trường đoản cú 10 mang lại 20

A10:E20

Sự khác biệt giữa những tham chiếu hay đối, kha khá và hỗn hợp

Tham chiếu tương đối Một tham chiếu ô tương đối trong phương pháp như A1, được dựa trên vị trí tương đối của ô cất công thức và ô được tham chiếu đến. Nếu địa điểm ô bao hàm các biến đổi công thức, tham chiếu được cố đổi. Nếu như bạn xào luộc hoặc điền phương pháp qua mặt hàng ngang hoặc cột dọc, tham chiếu auto điều chỉnh. Theo mặc định, các công thức mới thực hiện tham chiếu tương đối. Ví dụ, nếu như bạn xào nấu hoặc điền một tham chiếu tương đối trong ô B2 đến ô B3, nó sẽ tự động hóa điều chỉnh trường đoản cú =A1 sang =A2.

Công thức được xào luộc với tham chiếu tương đối

*

Tham chiếu hay đối Một tham chiếu ô tuyệt đối trong một công thức, như $A$1, luôn luôn tham chiếu đến một ô tại một vị trí thế thể. Nếu địa điểm ô bao hàm các đổi khác công thức, tham chiếu được nỗ lực đổi, tham chiếu hoàn hảo và tuyệt vời nhất vẫn giữ nguyên. Ví như bạn xào luộc hoặc điền phương pháp qua sản phẩm ngang hoặc cột dọc, tham chiếu tuyệt đối hoàn hảo sẽ không điều chỉnh. Theo mang định, những công thức new sử dụng những tham chiếu tương đối, bởi vậy chúng ta có thể cần chuyển bọn chúng sang các tham chiếu tuyệt đối. Ví dụ, giả dụ bạn xào luộc hoặc điền một tham chiếu hoàn hảo nhất trong ô B2 mang đến ô B3, nó sẽ không thay đổi trong cả nhị ô: =$A$1.

Công thức được xào luộc với tham chiếu tốt đối

*

Tham chiếu lếu láo hợp Tham chiếu láo lếu hợp gồm một cột hoàn hảo nhất và một hàng tương đối, hoặc một hàng hoàn hảo và một cột tương đối. Một tham chiếu cột tuyệt vời nhất có dạng $A1, $B1, v.v. Một tham chiếu hàng hoàn hảo có dạng A$1, B$1, v.v. Nếu địa điểm của ô chứa cách làm thay đổi, tham chiếu kha khá sẽ cầm đổi, còn tham chiếu tuyệt đối sẽ không chũm đổi. Giả dụ bạn sao chép và điền công thức vào các hàng hoặc cột, tham chiếu kha khá sẽ tự động hóa điều chỉnh cùng tham chiếu hoàn hảo và tuyệt vời nhất không điều chỉnh. Ví dụ: trường hợp bạn sao chép hoặc điền tham chiếu hỗ vừa lòng từ ô A2 mang lại B3, tham chiếu sẽ điều chỉnh từ =A$1 thành =B$1.

Công thức được sao chép với tham chiếu lếu hợp

*

Kiểu tham chiếu 3-D

Tham chiếu tiện lợi trên nhiều trang tính Nếu bạn có nhu cầu phân tích dữ liệu trong và một ô hoặc phạm vi các ô trên nhiều trang tính vào một sổ làm cho việc, hãy dùng tham chiếu 3-D. Một tham chiếu 3-D bao gồm tham chiếu ô hoặc phạm vi, trước đó là một phạm vi thương hiệu trang tính. Excel sử dụng ngẫu nhiên trang tính nào được lưu giữa tên mở đầu và ngừng của một tham chiếu. Ví dụ, =SUM(Sheet2:Sheet13!B5) thêm toàn bộ các cực hiếm được bao hàm trong ô B5 trên toàn bộ các trang tính trọng điểm và bao hàm Trang 2 với Trang 13.

Bạn rất có thể sử dụng các tham chiếu 3-D nhằm tham chiếu đến các ô bên trên trang tính khác, để khẳng định tên và để tạo công thức bằng cách sử dụng những hàm sau đây: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA cùng VARPA.

Không thể dùng tham chiếu 3-D trong công thức mảng.

Không thể dùng tham chiếu 3-D với toán tử phần giao (một khoảng chừng trắng) hoặc trong các công thức sử dụng cắt chéo ngầm.

Điều gì xảy ra khi chúng ta di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính ví dụ như sau phân tích và lý giải những gì xảy ra khi bạn di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính phía trong một tham chiếu 3-D. Những ví dụ áp dụng công thức =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5) nhằm thêm những ô từ bỏ A2 cho A5 trên các trang tính từ 2 mang đến 6.

Chèn hoặc sao chép nếu như bạn chèn hoặc xào nấu các trang tính từ Trang 2 mang lại Trang 6 (điểm ngừng trong lấy ví dụ như này), Excel bao hàm tất cả quý hiếm trong ô A2 mang đến A5 từ các trang được tiếp tế trong phần tính toán.

Xóa nếu khách hàng xóa những trang tính nằm giữa Trang 2 cùng Trang 6, Excel sẽ loại trừ các quý hiếm khỏi phép tính.

Di chuyển nếu như bạn dịch rời các trang từ giữa Trang 2 và Trang 6 cho một vị trí bên cạnh phạm vi trang tính được tham chiếu, Excel sẽ loại bỏ các quý giá của trang khỏi phép tính.

Di gửi điểm cuối ví như bạn dịch chuyển Trang 2 hoặc Trang 6 mang lại vị trí không giống trong cùng sổ làm cho việc, Excel điều chỉnh giám sát và đo lường cho tương xứng với một phạm vi trang tính mới thân chúng.

Xóa điểm cuối nếu như bạn xóa Trang 2 hoặc Trang 6, Excel điều chỉnh thống kê giám sát để phù hợp với một phạm vi trang tính giữa chúng.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

thay đổi giữa các tham chiếu tương đối, hoàn hảo và lếu láo hợp cho những hàm