Công thức hóa học 12 tổng hợp toàn thể công thức của những chương trong lịch trình Hóa học 12 được soạn rất cụ thể và dễ hiểu.

Bạn đang xem: Các công thức tính nhanh hóa học 12

Công thức Hóa 12 để giúp đỡ các em học tập sinh hối hả nắm vững vàng được bí quyết từ đó biết cách vận dụng vào giải các bài tập Hóa học để đạt được kết quả cao trong số bài kiểm tra, bài thi THPT non sông 2022 sắp tới tới. Tài liệu tóm tắt bí quyết Hóa học lớp 12 gồm các chương như sau:

Chương 1: Este - LipitChương 2: CacbohiđratChương 3: Amin, amino axit cùng proteinChương 4: Polime và vật tư polimeChương 5: Đại cương cứng về kim loạiChương 6: kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhômChương 7: sắt và một trong những kim một số loại quan trọng

Công thức Hóa 12 không thiếu thốn nhất


I. Một số công thức hóa học buộc phải nhớ

*Mối quan hệ giới tính giữa số mol(n) thể tích dd (Vdd) với nồng độ mol CM

*

*Mối quan hệ nam nữ giữa số mol(n), trọng lượng (m) và khối lượng Mol(M):

*

*Mối quan hệ giới tính giữa số mol khí cùng thể tích khí làm việc đktc.

*

* Số trieste chế tạo từ n axit và Glixerol =

*

II. Một số trong những công thức tính cấp tốc số đồng phân

1. Phương pháp tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ankin là đều hiđrocacbon ko no, mạch hở, trong phân tử chứa một links ba.CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).Ankin bao gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối cha và không có đồng phân hình học.Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C sở hữu nối ba, mỗi C vẫn liên kết với một nhóm vậy (giống hoặc không giống nhau).


Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C sở hữu nối tía sẽ còn 2C và H là đội thế.

C1C2
1C1C1 đồng phân
2CH1 đồng phân

Ta bao gồm 2 đồng phân ankin.

2) Số đồng phân ancol đối chọi chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n 3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

3) Số đồng phân andehit 1-1 chức no CnH2nO:

Công thức:

Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n 3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là phương pháp của anđehit no, đối chọi chức, mạch hở.

Với C3H6O: 23-3 = 1 đồng phân: CH3CH2CHO

Với C4H8O: 24-3 = 2 đồng phân: CH3CH2CH2CHO; (CH3)2CHCHO

4) Số đồng phân axit cacboxylict đối kháng chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n nH2nO2:

Công thức:

Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n nH2n+3N:

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n nH2nO2 (n ≥ 2)

2. Tính số đồng phân este 1-1 chức no:

Số đồng phân este CnH2nO2 = 2n-2 (điều kiện: 1

Số trieste =

*

CHƯƠNG II: CACBOHIĐRAT

1. cách làm chung của cacbohiđrat: Cn(H2O)m

2. Công thức rõ ràng của một vài cacbohiđrat:

+ Tinh bột (hoặc xenlulozơ): (C6H10O5)n tuyệt C6n(H2O)5n.

+ Glucozơ (hoặc fructozơ): C6H12O6 giỏi C6(H2O)6.

+ Saccarozơ (hoặc mantozơ): C12H22O11 tuyệt C12(H2O)11.

CHƯƠNG III: AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

1. Công thức tổng quát amin no, đơn chức, hở: CnH2n+1NH2 xuất xắc CnH2n +3N (n ≥ 1)

2. Tính số đồng phân amin đối chọi chức no:

Số đồng phân amin CnH2n +3N =2n -1 (điều kiện: n max = xn

4. Tính khối luợng amino axit A (chứa n đội NH2 và m nhóm COOH ) khi mang đến amino axit này vào dung dịch đựng a mol HCl, tiếp nối cho hỗn hợp sau phản nghịch ứng tính năng vừa đủ với b mol NaOH:

*

Lưu ý: (A): Amino axit (NH2)nR(COOH)m.

5. Tính cân nặng amino axit A (chứa n team NH2 và m nhóm COOH ) khi mang đến amino axit này vào dung dịch cất a mol NaOH, tiếp đến cho hỗn hợp sau phản ứng tính năng vừa đủ với b mol HCl:

*

CHƯƠNG IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Công thức tính thông số trùng vừa lòng polime

Giả sử polime tất cả dạng (-A-)n

Ta có:

*

IV. Bí quyết Hóa 12 chương 5

1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại2. Quy tắc anpha

- giả sử gồm hai cặp lão hóa khử: Xx+/ X và Yy+/Y (trong kia cặp Xx+/ X đứng trước cặp Yy+/Y trong dãy điện hóa).

- Áp dụng nguyên tắc alpha

Phản ứng xảy ra theo chiều mũi tên như sau:

3. Công thức màn trình diễn định lao lý Faraday

Khối lượng chất giải phóng ngơi nghỉ mỗi điện cực tỉ lệ với năng lượng điện lượng trải qua dung dịch với đương lượng của chất.

Xem thêm: Dự Báo Tình Yêu Ma Kết 2017, Tử Vi Năm 2017 Của Cung Ma Kết (22/12

*

Trong đó:

m: cân nặng chất giải tỏa ở điện cực (gam)

A: cân nặng mol nguyên tử của chất thu được ở năng lượng điện cực

n: số electron mà lại nguyên tử hoặc ion đã cho hoặc nhận

I: cường độ chiếc điện (A)

t: thời gian điện phân (s)

F: hằng số Faraday là điện tích của một mol electron hay điện lượng cần thiết để 1 mol electron chuyển dời trong mạch nghỉ ngơi catot hoặc làm việc anot (F = 1,602.10-19.6,022.1023 ≈ 96500 C.mol-1)

V. Công thức Hóa 12 chương 6

1. Tính lượng kết tủa mở ra khi kêt nạp hết lượng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

nkết tủa = nOH- – nCO2

Lưu ý: Điều kiện áp dụng công thức: nkết tủa CO2.

2. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi dung nạp hết lượng CO2 vào dd chứa tất cả hổn hợp NaOH với Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

Trước không còn tính nCO32- = nOH- – nCO2

Sau đó đối chiếu với nBa2+ hoặc nCa2+ để xem hóa học nào bội nghịch ứng hết

Điều kiện áp dụng công thức: nCO32- CO2

3. Tính VCO2 buộc phải hấp thụ không còn vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 nhận được lượng kết tủa theo yêu cầu:

Trường hòa hợp 1: nCO2 = n↓

Trường thích hợp 2: nCO2 = nOH- – n↓

4. Tính Vdd NaOH đề xuất cho vào dd Al3+ để mở ra lượng kết tủa theo yêu thương cầu:

Trường phù hợp 1: nOH- = 3n↓

Trường hợp 2: nOH- = 4n Al3+ – n↓

Lưu ý: Hai kết quả trên tương xứng với nhị trường phù hợp NaOH sử dụng thiếu cùng NaOH dùng dư.

Trường hòa hợp 1 ứng cùng với kết tủa không đạt rất đại;Trường phù hợp 2 ứng cùng với kết tủa sẽ đạt cực đại sau đó tan sút một phần.

5. Tính Vdd HCl đề xuất cho vào dd Na4 (hoặc NaAlO2) để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu thương cầu:

Trường hòa hợp 1: nH+ = n↓

Trường đúng theo 2: nH+ = 4nNa4- – 3n↓

VI. Cách làm Hóa học tập 12 chương 7

1. Tính trọng lượng muối sunfat thu được lúc hoà tan không còn hỗn hợp kim loại bởi H2SO4 loãng giải tỏa H2:

m muốisunfat = m các thành phần hỗn hợp KL + 96.nH2

2. Tính trọng lượng muối clorua thu được khi hoà tan không còn hỗn kim loại tổng hợp loại bằng dd HCl hóa giải H2:

m muối bột clorua = mhỗn phù hợp KL +71.nH2

3. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà chảy hết tất cả hổn hợp oxit sắt kẽm kim loại bằng H2SO4 loãng:

mmuối sunfat = mhỗn vừa lòng KL + 80.nH2SO4

4.Tính trọng lượng muối clorua thu được lúc hoà rã hết các thành phần hỗn hợp oxit sắt kẽm kim loại bằng dd HCl:

m muối bột clorua = mhỗn hòa hợp KL + 27, 5.nHCl

5. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan không còn hỗn hợp kim loại bằng dd HCl vừa đủ:

m muối bột clorua = mhỗn vừa lòng KL + 35,5.nHCl

6. Tính trọng lượng muối sunfat thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp những kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng hóa giải khí SO2:

mmuối= mKL +96.nSO

7. Tính khối lượng muối sunfat thu được lúc hoà tan không còn hỗn hợp những kim loại bởi H2SO4 đặc, nóng giải hòa khí SO2, S, H2S:

mmuối= mKL + 96.(nSO2 + 3nS + 4nH2S)

8. Tính số mol HNO3 cần dùng làm hòa tan hỗn hợp những kim loại:

nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 + 10nN2O +12nN2 +10nNH4NO3

Lưu ý:

+) Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bởi 0.

+) giá trị nHNO3 không nhờ vào vào số kim loại trong láo lếu hợp.

+) công thức này chỉ dùng khi đến hỗn hợp kim loại tính năng với HNO3.

+) để ý khi tính năng với Fe3+ bởi vì Fe khử Fe3+ về Fe2+ phải số mol HNO3 đã dùng để hoà tung hỗn kim loại tổng hợp loại nhỏ dại hơn so với tính theo công thức trên. Chính vì vậy phải phân tích HNO3 dư từng nào %.

9. Tính số mol H2 SO4 đặc, lạnh cần dùng để làm hoà tan 1 hỗn hợp kim loại dựa theo sản phẩm khử SO2 duy nhất:

nH2SO4 = 2nSO2

10. Tính trọng lượng muối nitrat sắt kẽm kim loại thu được khi mang đến hỗn hợp những kim loại tác dụng HNO3 (không có sự chế tác thành NH4NO3):

mmuối = mKL + 62.(3nNO + nNO2 + 8nN2O +10nN2)

Lưu ý:

+) Không tạo nên khí nào thì số mol khí đó bởi 0.

+) Nếu gồm sự tạo thành thành NH4NO3 thì thêm vào đó vào mNH4NO3 có trong dd sau phản ứng.

11. Tính khối lượng muối thu được khi cho hỗn hợp sắt và những oxit sắt tính năng với HNO3 dư giải phóng khí NO:

mmuối=

*
 (mhỗn hợp + 24.nNO)

12. Tính cân nặng muối thu được khi hoà tan không còn hỗn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi HNO3 đặc, nóng, dư giải phóng khí NO2:mmuối=

*
(mhỗn hợp + 8nNO2)

Lưu ý:

+ các thành phần hỗn hợp không độc nhất thiết nên đủ tư chất vẫn hoàn toàn có thể áp dụng được công thức.

+ Dạng toán này, HNO3 bắt buộc dư nhằm muối thu được là sắt (III). Không được nói HNO3 toàn vẹn vì có thể phát sinh sắt dư khử Fe3+ về Fe2+ :

+ nếu giải phóng các thành phần hỗn hợp NO cùng NO2 thì phương pháp là:

mmuối =

*
(mhỗn phù hợp + 8nNO2 +24nNO)

13. Tính khối lượng muối thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, nóng, dư giải tỏa khí SO2:

mmuối =

*
(mhỗn hợp + 16nSO2)

Lưu ý: các thành phần hỗn hợp không độc nhất vô nhị thiết đề xuất đủ 4 hóa học vẫn có thể áp dụng được công thức.

14. Tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được các thành phần hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dư được NO:

mFe =

*
 (mhỗn thích hợp + 24nNO)

15. Tính trọng lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hoá lượng fe này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X vào HNO3 loãng dư được NO2:

mFe=

*
 (mhh + 8nNO2)

16. Tính VNO (hoặc NO2) thu được khi mang đến hỗn hợp sản phẩm sau bội nghịch ứng sức nóng nhôm (hoàn toàn hoặc không trả toàn) tính năng với HNO3:

nNO =

*
<3nAl + (3x -2y)nFexOy>

hoặc nNO2 = 3nAl + (3x -2y)nFexOy

17. Tính m gam Fe3O4 lúc dẫn khí teo qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà rã hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bởi HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

m =

*
(mx + 24nNO)

Lưu ý:

Khối lượng Fe2O3 lúc dẫn khí co qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà chảy hết các thành phần hỗn hợp rắn sau phản ứng bởi HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

m =

*
 (mx + 24nNO)

18. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí co qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà chảy hết hỗn hợp rắn sau bội phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:

m =

*
 (mx + 16nSO2)

Lưu ý:

Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí teo qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết các thành phần hỗn hợp rắn sau phản nghịch ứng bởi H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất: