Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài bác tập Ngữ pháp tiếng AnhBài tập Giới từ bỏ (Preposition)Một số bài bác tập Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
100 bài xích tập giới từ bỏ At, On, In bao gồm đáp án (Chỉ thời gian)
Trang trước
Trang sau

100 bài tập giới từ At, On, In gồm đáp án (Chỉ thời gian)

Tương ứng với từng bài bác trong loạt bài Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh chúng mình sẽ cung cấp cho chúng ta phần bài xích tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp giờ Anh này khiến cho bạn ôn tập cùng hiểu sâu hơn những phần kim chỉ nan đã được trình diễn trong loạt bài bác Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập về giới từ chỉ thời gian có đáp án

Trước khi làm Bài tập giới từ bỏ at, on, in (Chỉ thời gian) trong giờ Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tương ứng, bạn cũng có thể tham khảo tại chương: Giới từ bỏ at, on, in (Chỉ thời gian) trong tiếng Anh.

Với những từ mới mình sẽ không còn dịch sẵn mà bạn nên tự tò mò vì điều đó để giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi chúng ta đã làm kết thúc bài tập, để đối chiếu xem mình làm cho đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở mặt dưới.

Dưới đó là phần Bài tập giới từ bỏ at, on, in (Chỉ thời gian):

Bài 1: Complete the sentences. Use at, on or in + the following:

the evening about 20 minutes 1492 the same time

the moment 21 July 1969 the 1920s night

Saturdays the Middle Ages 11 seconds

1. Columbus made his first voyage from Europe to lớn America in 1492.

2. If the sky is clear, you can see the stars ......

3. After working hard during the day, I lượt thích to relax ......

4. Neil Armstrong was the first man khổng lồ walk on the moon ......

5. It"s difficult khổng lồ listen if everyone is speaking ......

6. Jazz became popular in the United States ......

7. I"m just going out to lớn the shop. I"ll be back ......

8. (on the phone) "Can I speak khổng lồ Dan?" "I"m afraid he"s not here ......"

9. Many of Europe"s great cathedrals were built ......

10. Ben is a very fast runner. He can run 100 metres ......

11. Liz works from Monday to Friday. Sometimes she also works ......

Hiển thị đáp án

2. At night

3. In the evening

4. On 21 July 1969

5. At the same time

6. In the 1920s

7. In about trăng tròn minutes

8. At the moment

9. In the Middle Ages

10. In 11 seconds

11. On Saturdays


Bài 2: Put in at, on or in.

1. Mozart was born in Salzburg in 1756.

2. I haven"t seen Kate for a few days. I last saw her .... Tuesday.

3. The price of electricity is going up .... October.

4. .... Weekends, we often go for long walks in the country.

5. I"ve been invited to lớn a wedding .... 14 February.

6. Jonathan is 63. He"ll be retiring from his job .... Two years time.

7. I"m busy just now, but I"ll be with you .... A moment.

8. Jenny"s brother is an engineer, but she doesn"t have a job .... The moment.

9. There are usually a lot of parties .... New Year"s Eve.

10. I don"t live driving .... Night.

11. My oto is being repaired at the garage. It will be ready .... Two hours.

12. The telephone và the doorbell rang .... The same time.

13. Mary & David always go out for dinner .... Their wedding anniversary.

14. It was a short book and easy to read. I read it .... A day.

15. .... Saturdaty night I went khổng lồ bed .... Midnight.

Xem thêm: Lyric Cả Một Trời Thương Nhớ Lyric Cả Một Trời Thương Nhớ, Lyric Cả Một Trời Thương Nhớ

16. We travelled overnight to lớn Paris & arrived .... 5 o"clock .... The morning.

17. The course begins .... 7 January and ends sometime .... April.

18. I might not be at home .... Tuesday morning , but I"ll be there .... The afternoon.

Hiển thị đáp án

2. I last saw her on Tuesday

3. In

4. At

5. On

6. In

7. In

8. At

9. On

10. At

11. In

12. At

13. On

14. In

15. On Saturday night .... At midnight

16. At 5 o"clock .... In the morning

17. On 7 January .... In April

18. At trang chủ on Tuesday morning .... In the afternoon


Bài 3: Which is correct a, b or both of them?

1. A, I"ll see you on Friday.both
b, I "ll see you Friday.
2. A, I"ll see you on next Friday.b
b, I"ll see you next Friday.
3. A, Paul got married in April. .....
b, Paul got married April.
4. A, They never go out on Sunday evenings......
b, They never go out Sunday evenings.
5. A, We ofte have a short holiday on Christmas......
b, We often have a short holiday at Christmas.
6. A, What are you doing the weekend?.....
b, What are you doing the weekend?
7. A, Will you be here on Tuesday? .....
b, Will you be here Tuesday?
8. A, We were ill at the same time......
b, We were ill in the same time.
9. A, Sue got married at 18 May 1996......
b, Sue got married on 18 May 1996
10. A, He left school last June......
b, He left school in last June.
Hiển thị đáp án

Đã có ứng dụng canhorichstartanphu.com trên năng lượng điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Download ngay ứng dụng trên android và iOS.

*

*

Loạt bài Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của bọn chúng tôi 1 phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/canhorichstartanphu.comteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.canhorichstartanphu.com để liên tiếp theo dõi các loạt bài tiên tiến nhất về Ngữ pháp giờ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của bọn chúng tôi.