Đời ai biết trước, sau này ta sẽ ra sao?Cuộc sinh sống là bao, do đâu, không chiều chuộng nhau.Người thì lao đao, còn bạn kia sống trong lịch sự giàu.Anh em một nhà, cơ mà không thấy nhức lòng hay sao.ĐK:Đời như loại lá, ngày mai gió cuốn bay xa(Gió cuốn bay xa)Dù trước cho dù sau, như thế nào ai sinh tử ko qua,Bạc chi phí lợi danh, giờ đây bỏ nhau sao đànhToan tính dật dành, tình anh em thua một fan dưng(Toan tính dật giành tình bằng hữu thua một tín đồ dưng)Một người dưng, thỉnh thoảng có nghĩa gồm tình(Có nghĩa gồm tình),Đôi lúc không nghỉ cho mìnhGiúp người xa cơ nào ao ước trả ơnMà tại sao? (Mà tại sao?)Ta bạn bè một nhà, bình thường một cái máuSanh nhau đầy đủ điều, rào trước đón sau.Này ai ơi, hãy nhớ đem câu:Anh em như chén ăn cơm nước đầyGà chung một mẹ, chớ hoài đá nhau!

Bạn đang xem: Anh em thua một người dưng

Cuộc sống gồm nhiềuTiền tài vật hóa học đã làm cầm đổiAnh em thủ công tình thânDường như đã quên rồi đạo lý làm cho người.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Gia Công Thực Phẩm Genshin Impact, Genshin Impact

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.